Den nya ekonomin kräver blå hav

Varför vill Alliansen egentligen nedmontera välfärden? Och varför tycks fattigdomen vara så cementerad i vissa länder? Beror det på skuldsättning eller globaliseringen? Beror det på att välfärden inte kan räcka till alla? Nej, jag tror inte det. Liksom "kriget mot terrorismen" är dessa idéer troligen mestadels skenförklaringar som i sin upprepning binder oss i skuld och beroende.

Nej, jag tror svaret är ett annat. Den nya ekonomi. Datoriseringen av aktiemarknaden. En stor del av världens kapital kontrolleras av banker och fonder. I den världen finns det bara ett värde och ett mål, största möjliga lönsamhet. Vinst per tidsenhet, dollar per sekund. Eller snarare vinstökning per tidsenhet. Detta innebär att även god ekonomisk vinst kan vara ett misslyckande, om andra lyckas få in större avkastning på samma tid.

Problemet är att de enormt snabba transaktionerna på aktiemarknaden, det flyktiga ägandet, inte alls stämmer överens med livets rytmer. Hjärtslag, andetag, sömn, hunger, kärlek, fortplantning, inlärning, sjukdom, läkning, döende, sorg - allt detta har sin egen inneboende rytm. Till skillnad från aktiemarknaden mäts inte livets framgång i vinstökning per tid, utan hållbarhet över tid. Inkompatibla mått.

Att ständigt öka vinsten inom en marknad är omöjligt. Vinstökningen slår i taket när fler aktörer söker sig in och konsumenterna blir missnöjda över den ständigt sjunkande kvaliten. Riskkapitalisterna kallar den mätta marknaden "the red ocean", havet som  flyter av kapitalisternas blod. Den döda marknaden, där vinsterna slagit i lönsamhetstaket.  Fonderna, eller riskkapitalisterna måste söka sig till nya marknader, orörd mark, blåa oceaner.

Men var ska sådana marknader hittas? Ett alternativ är att skapa behov som människorna tidigare inte ens visste att de hade, som när  amerikanarna för några år sidan började linda in sina hus i plastfilm, för att skydda sig mot Antrax (mjätbrand). Ett annat alternativ är att marknaden tar sig in på områden som tidigare inte tillhört marknadsekonomin, utan snarare det offentliga eller familjära. Exempelvis privatiseringar av  elektricitet, telekom, sjukvård, vatten, omsorg om barn, sjuka och gamla. I många länder har dessa marknader redan varit öppna i flera år, och har då redan hunnit gå från att vara blå till att bli röda. Men Sverige och de nordiska länderna har flera sådana orörda marknader kvar där betydande offentliga investeringar för en billig penning kan omvändlas till blå oceaner. Redan införlivade områden är skolan, äldreomsorgen och den biomedicinska forskningen, näst på tur är öppenvårds psykiatrin och sjukförsäkringsmarknaden. Privata alternativ kallas det i reklamen, men bakom kulisserna rinner vinsten ner i riskkapitalisternas aktieportföljer.

Men vad händer när den nya ekonomin farit fram över det blå oceanen, vad lämnar det efter sig? Jo, i ett första skede den röda oceanen, havet som varit ett slagfält för marknadens konkurrensutsättning. Vinsterna blir mindre, konkurserna duggar tätt. Men sedan färgas den röda oceanen vit. Likbleka och kraga som öar täckta av skarvspillning. Det finns inte längre något där för kapitalet att hämta, ekonomin har gett sig av till andra områden. Vi ser det i vissa delar av den glömda världen, delar som inte anses möjliga att utveckla, där inga vinster kan inbringas.  De lämnas i fred tills en ny lukrativ marknad upptäcks, och den vita ocean åter kan bli blå, som när naturresurser som gruvor och fiskerättigheter i fattiga länder köps upp till löjligt billiga pengar.

Bilden överenstämmer väl med den av den galopperande tillväxten av en växande cancersvulst. Den växer och äter sig igenom det friska köttet, och efterlämnar en död kärna, så ofruktsam att tom cancercellerna har övergett den. Cancern har liksom aktiemarknaden förlorat kontrollen över sin tillväxt, vilket slutar i  värdorganismens död.

Att behandla cancer är svårt, och att kontrollera "den nya ekonomin" är knappast enklare. Men vägen till bot är desamma; hopp, mod och kunskap.


http://www.blueoceanstrategy.com/

WHO: Många dör helt i onödan
WHO: Många dör helt i onödan - svenska bloggar om nyheten
WHO: Många dör helt i onödan - svenska bloggar om nyheten
Larm: Marknadsliberalism dödar
Ekonomikommentarer: "Klyftorna dödar"...
Hur ska vi som framtida läkare hantera klassamhället? « Motpol
Radar: Om bara den politiska viljan finns
These Exiled Years: Vad talar egentligen mot kommunismen?
Alliansfritt Sverige rekommenderar: Om klassklyftor
LasseB: Onödiga dödsfall
Skattjakt i Irak « trollhare

En annan marknad som ska låsas upp:
HBT-sossen: Hushållsnära tjänster är inte lösningen på Livspusslet
Alliansfritt Sverige: Augusti 31, 2008- Pigavdraget går till Danderyd
En liten tant -
Pumans dotter: Skattelättnader till högavlönade
 
Andra bloggar om:
                                 
hushållsnära tjänster aktiemarknaden  

Larm: Marknadsliberal girighet hotar hälsan

Blivande läkare har ofta ett stort patos för att hjälpa. Ibland givetvis parat med insikten om en bra arbetsmarknad, hög status och bra lön. Men trots allt, vill man bara ha detta väljer nog de flesta hellre Handels. Att vara läkare handlar trots allt oftast om att viga sitt liv åt att arbeta med lidande.

På läkarutbildningen möts vi unga studenter av det till synes självklara; att sjukdomar är rubbningar i kroppens organ som bör botas, oftast med medicin eller kirurgi. Ju allvarligare sjukdomar desto mer resurser behöver allokeras. Läkarens insats fokuseras runt att känna igen rubbningar i organens funktion och hur dessa rubbningar kan modifieras. Orsaken till sjukdomen hittas i gener, i livsstil, i patogena faktorer som bakterier, virus, gifter. Människans inneboende salutogenesen, hennes tankar och känslor om sin sjukdom, liksom vardagliga krämpor och samhällsfaktorer spelar en underordnad, för att inte säga obefintlig, roll. Endast sjukdomar som den medicinska vetenskapen förstår sig på brukar förunnas längre diskussioner.

Men vad är det egentligen som avgör människors hälsa, globalt sätt? Är det tillgången på läkare och mediciner?
Kanske till viss del. Är det preventiva åtgärder som att motionera, äta rätt och undvika rökning ? Till en liten del.

Men vill man verkligen veta vad som har avgörande betydelse för folkhälsan blir listan en annan, nämligen:

- Samhällets förmåga att skapa stukturer som kan tillgodose basala behov, såsom rent vatten och tillräckligt med mat
- Samhällets förmåga att ta hand om mödrar och barn
- Samhällets förmåga att dela familjens ansvar för att ta hand om sjuka och deras försörjningsbehov
- Samhällets förmåga att skydda människor från våld  (krig, våldtäkt, mord, olycksfall)

Vi ser här en förklaring till varför Sverige kunnat leva i välstånd under flera decennier. Rent vatten tillgängligt för alla, generös föräldraförsäkring och mödravård, allmän sjukförsäkring och ett välfungerande polis och justitieväsende. - Det är det, snarare än moderna mediciner, som gjort Sverige till ett föregångsland ur folkhälsosynpunkt.

Vi ser nu en utveckling där det marknadsliberala synsättet underminerar samhället efter samhälle, med privatiseringar av vatten, införsel av kostnader för sjukvård och indragningar i de allmänna försäkringsskyddet vid sjukdom. Och nu har hökarna satt klorna i Sverige, och de kommer inte att ge sig av i första taget. Vårt land har nog betydande motståndskraft så det kommer kanske att dröja ett tag innan konsekvenserna blir allmänt kända - men jag befarar att de kommer bli synliga även här- för helt vaccinerade mot mänskilighetens gissel, det är vi svenskar nog ändå inte.http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf

Läkarutbildningen ser inte att klassamhället dödar miljontals

Var sjätte amerikan utan sjukförsäkring

Det Progressiva USA » Blog Archive » Utan sjukförsäkring i USA

Privata försäkringar hotar allmänvården

Fattigare barn med EU

http://www.fattiga.se/comment.php?comment.news.1106

Skriver: DN, Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, Ett hjärta rött, Alliansfritt Sverige,

Andra bloggar om:

försäkringskassan, ,   knuff , nyligen, Twingly,


Mediadrev mot handikappade ska sälja oetisk utredningen

Jag mår illa. Angreppen på sjuka och funktionshindrade blir allt mer groteska. Det ger mig associasioner till ett annat land i en annan tid. Jag ryser. Lagen om stöd och service, Lss, som ska ge grundläggande stöd och rättigheter till de funktionshindrade anses för dyr. 3,3 miljarder vill utredaren spara genom att skärpa kraven. "Men ingen ska vara orolig", försäkrar man. Vi har hört det förut. "Ingen ska behöva oroa sig".

Men det är inte utredningens slutsatser och besparingens storlek som ger mig de värsta rysningarna. Nej, det är medias Quisling attack på de handikappade. Istället för att ifrågasätta och kritiskt granska utredningen går man på bred front ut för att svartmåla de funktionshindrade. I samma SvD kan man dels läsa om ett fall där läsaren ska förfära sig över det påstådda missbruket av assistensersättning- illustrerat av ett fall där någon köpt "lyxbilar" för pengarna. I en annan artikel ska vi förstå att de funktionshindrade bara borde träna lite mer, så skulle de inte behöva så mycket hjälp, med den underströmmande sensmoralen det är deras eget fel att de behöver hjälp.

Jag mår illa.

SvD » Inrikes » Kraven skärps för att få rätt till personlig hjälp
SvD » Inrikes » Motion minskar assistansbehov
SvD » Inrikes » Pengar för vård gick till lyxbilar


Andra bloggar om:

blogguppror  försäkringskassan funktionshinder LSS, ,   välfärd knuff , nyligen, Twingly,


Kan SvDs artikel ge borgarna empati?

Jag läste en ovanligt bra artikel i SvD idag. Tack Karin Thunberg! Äntligen en skildring av den skrämmande verkligheten, om den grymma utslagningen av sjuka och utslitna. Denna gång en sjukgymnast med smärtproblematik som fått avslag på ansökan om varaktig sjukersättning trots ett ovanligt starkt läkarintyg - orsaken, som inte framgår av artiklen, är troligen att de diagnoser som kvinnan fått inte anses tillräckligt irreversibla. Och den nya varaktiga sjukersättningen ska endast kunna ges vid sjukdomar som inte ens teoretiskt är rehabiliteringsbara. Då faller diagnoser som depression och generaliserat ångest syndrom ut.

Detta är en av de mest otäcka konsekvenserna av den nya sjukförsäkringslagen, att männiksor med psykiska problem, och generell smärtproblematik, kommer att utförsäkras en masse när den tidsbegränsade sjukförsäkringen avvecklas. Varje år beviljas 20 000 personer tidsbegränsad sjukersättning för psykisk sjukdom och ytterligare ca 15000 för allvarlig smärtproblematik. Av dessa torde de med diagnoser som schizopfreni, psykisk utvecklingsstörning och vissa fall av reumatoid artrit kunna beviljas varaktig sjukersättning, totalt omfattar dessa grupper ca 2500 personer. Återstoden om ca 33 000 personer per år riskerar altstå att utförsäkras till föld av att den tidsbegränsade sjukersättningen upphör som ersättningsform. Därtill kommer utförsäkringen av de drygt 100 000 av dem som idag har tidsbegränsad sjukersättning.

Vad kommer att hända med dessa människor, psykiskt sjuka och smärtlidande? Människor som är har varit utanför arbetslivet i många år och som saknar arbetsförmåga - men som i lagens mening - inte bedöms ha en varaktigt nedsatt arbetsförmåga, av det skälet att att deras sjukdomar och skador i teorin anses rehabiliteringsbara. Glöm inte heller att endast medicinska orsaker till nedsättning av arbetsförmågan får beaktas, inte brist på utbildning (analfabetism är tex ingen sjukdom), bosättningsort eller andra sociala förhållanden.

Vad kommer den sk rehabiliteringsgaratnin och rehabiliteringskedjan göra för dem?
Vilka möjligheter kommer det att ta sig ur socialbidragsberoende? Hur förväntas jag som läkare kunna bota/rehabilitera männiksor som ställts utanför det sociala trygghetssystemet, ofta skuldsatta och bostadslösa. Hur kommer den lavinartade ökningen av antalet utslagna att hjälpa Sverige att överleva i globaliseringens konkurransutsättning och finansiera de stora pensionsavgångarna?

Vem kan blir lyckligare av att fler blir utslagna? Jag bara undrar.


Fortsatt snabb förbättring av ohälsotalet – nu under 37

Kaos i nya sjukförsäkringen

Utanförskapet blir regeringens fall?


Postat av: Åsa

Likt damen i SvD:s artikel så är jag en av dem som nu utförsäkrats efter att ha haft tidsbegränsad sjukersättning i och med de nya reglerna (för just generaliserat ångestsyndrom - som nu anses vara "hitte-på", plus med antagen bipolär problematik - som tidigare ansetts som en allvarlig åkomma). Detta trots två läkarintyg. Lever på socialbidrag, och inte mår man direkt bättre av det...

Att ohälsotalet "förbättrats" enligt FK är ju bullshit. Det är deras statistik som gått ner (p.g.a ovanstående utförsäkringar) - de som är sjuka är ju fortfarande lika sjuka (om ej mer).

Ah, the future looks bright...


 


2008-08-23 @ 18:51:03
Postat av: Eva Hansson

Det är ingen inbillning med fler uteliggare, de är fler och fler hela tiden. Och empati har inget av partierna.
Förresten. En till intressant artikel;

http://www.aftonbladet.se/ledare/article2493750.ab

2008-08-23 @ 19:18:57
Postat av: Anonym

Det kommer kvitto på den förda politiken, var så säker, då tänker jag alltså inte i första hand på utgången av nästa val.

Den springande punkten är vad vi ska sätta dit istället, sossarna övertygar inte, vare sig genom sitt agerande historiskt eller i sin nuvarande moltigande skepnad. Att ordörande Persson måste bort till varje pris inför förra valet var inte så mycket att grubbla över då han hade ställt till tillräckligt med elände, men ett partis politik hänger ytterst sällan på en enda person så att ge dom här människorna förnyat förtroende 2010 utan en storstädning i partitoppen är nog att göra sig själv och sina närmaste en otjänst.

2008-08-23 @ 20:22:47
Postat av: Anonym

... däremot har jag åtskilliga gånger fascinerats av Karin T:s person, en främmande fågel i den inramningen - hennes krönikor är både välskrivna och osedvanligt vettiga, det är inte utan att man undrar om hon anställts av SvD för att döva ett eventuellt redaktionellt samvete som ett slags alibi ?

2008-08-23 @ 20:26:42

(S)var ?

S: Vi vill stärka välfärden "Sverige måste investera sig ur borgerlig otrygghet"

Brev till Mona Sahlin - Vad kommer socialdemokraterna göra för de utförsäkrade?


Det glädjer oss att er ni lovar att återställa välfärden! Men vågar vi lita på löftet?

Vad kommer att krävas för att återbygga det förlorade förtroendet?

Brev till Mona Sahlin - Vad kommer socialdemokraterna göra för de utförsäkrade?

"Det handlar inte bara om siffror och beräkningar. Det handlar om levande människor av kött och blod. Det handlar om liv som slås i spillror."


Öppet Brev

Bästa Mona Sahlin!                                                   
Stockholm, 20 Aug. 2008

Vi inom RESURS, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället, skriver till dig som ledare för socialdemokraterna med anledning av de kraftiga förändringarna i sjukförsäkringslagen som trädde i kraft den 1 juli 2008 (denna lag kommer nedan att kallas Utförsäkringslagen).


RESURS är ett partipolitiskt obundet nätverk som företräder de som genom sjukdom, skada eller mobbning hamnat / eller riskerar att hamna utanför det sociala skyddsnätet. Som du säkert vet omfattar denna grupp ca 400 000 svenskar. Många av dessa riskerar att utförsäkras från social- försäkringen innan september 2010.


Genomdrivandet av Utförsäkringslagen föregicks av en långdragen förtalskampanj där sjuka på mer eller mindre lösa grunder anklagades för att vara fuskare eller simulanter, något som det finns väldigt lite belägg för. Om samma förtalskampanj riktats mot en etnisk grupp hade det troligen klassats som hets mot folkgrupp. Resultatet är att många svenskar nu felaktigt tror att merparten av de sjukskrivna är lata simulanter som borde tvingas till arbetslöshet.


Verkligheten är en helt annan. Verkligheten är att Sverige inte har fler sjuka än andra länder, och att den ohälsa som finns till en inte obetydlig del beror på arbetsmiljöproblem såsom kronisk stress, mobbning och förslitningsskador. Därtill kommer givetvis ohälsa orsakad av cancer, hjärt-kärl sjukdom, neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, infektionssjukdomar och psykiatriska sjukdomar samt trafikskadade, arbetsskadade, behandlings-skadade, brännskadade mm. Verkligheten är att den nya svenska sjukförsäkringen inte ger det grundläggande trygghet vid sjukdom eller skada som kan förväntas i ett civiliserat samhället.


Den hetskampanj som de senaste åren först mot sjuka och funktionshindrade påbörjades av Socialdemokraternas ambition att halvera ohälsotalet. Många förtidspensionerades mot sin vilja i syfte att förbättra statistiken och minska kostnaderna. Överdrivna anklagelser om fusk ledde till att många sjuka utförsäkrades från sjukförsäkringen och att den allmänna opinionen vändes emot de sjuka. De blev samhällets syndabockar. Denna utveckling accelererade i samband med de våldsdåd som skedde under 2003, men istället för satsningar på sjukvården för de psykiskt sjuka sågs ytterligare besparingar och neddragningar inom många av Sveriges socialdemokratiskt styrda landsting.


Vi inom RESURS känner stor oro över utvecklingen i vårt land. Vi är övertygande om att utvecklingen mot hårdare tag mot sjuka inte bara drabbar den enskilde och dennes familj, utan även kommer att visa sig förödande för Sveriges ekonomiska och sociala utveckling. Vi vet sedan tidigare att kunskapsintensiva företag, som idag präglar Sveriges ekonomiska utveckling, kräver en modernare syn på människan än vad som präglade industrisamhället. Nyckeln till framgång för det kunskapsbaserade samhället är att rätt förvalta och utveckla människans kreativitet, entusiasm och samarbetsförmåga. Dessa förmågor kan endast frodas i ett samhälle som bygger på en sund och positiv människosyn, med respekt och hänsyn till individernas inneboende kapacitet och mänskliga behov. Ett sådant grundläggande behov är tryggheten om ekonomiskt stöd vid sjukdom.


Vi önskar därför snarast svar på dessa frågor:


1. Vad konkret kommer socialdemokraterna i eventuellt regeringsställning göra för dem som utförsäkras pga de regler som trädde i kraft 1 juli 2008/ 1 jan 2009? Dessa personer kommer ju även att ha förlorat sin sjukpenning grundande inkomst (SGI), samt i många fall även sin anställning. Vi förväntar oss att alla som utförsäkras pga den nya lagstiftningen får sin SGI återställd. Krav på skadestånd eller annan ekonomisk ersättning kan också komma att krävas.


2. Lovar ni att riva upp Utförsäkringslagen i sin helhet?

3. Hur kommer behovet av rehabiliteringsåtgärder att tillgodoses för dem som står utan arbetsgivare? De överenskommelser om företagshälsovård som SKL fattat med staten ställer ju effektivt de som sägs upp/utförsäkras utanför rehabiliteringsåtgärder.


4. Kommer ni att acceptera den smyg-privatisering av primärvården som förändringarna i finansiering och uppdrag för företagshälsovården innebär?


5. Hur avser ni att utveckla arbetsrätten/socialförsäkringen för att uppnå en god trygghet vid sjukdom och samtidigt undvika de inlåsningseffekter som förelåg med de tidigare sjukförsäkrings lagstiftningen?


6. Anser ni att rätt till sjukpenning sjukersättning även ska omfatta människor som drabbas av skador och sjukdomar som den medicinska vetenskapen ännu inte har full förståelse för (såsom fibromyalgi, utmattningssyndrom, whiplashskador, el-allergi, amalgamsjuka mm)? Hur kommer ni att försäkra att dessa grupper, samt de med psykiska funktionshinder som inte alltid syns på utsidan, ska möts av respekt och värdighet i sjukvården och skyddas av den allmänna sjukförsäkringen?


7. Hur ska rättssäkerheten för sjuka och skadade garanteras? Kommer rätt till vård i andra landsting och utlandsvård inom EU kunna garanteras för tex nackskadade?


8. Hur anser ni att arbetsmiljöproblem som mobbning, utbrändhet, förslitningsskador och allvarliga olycksfall bör förhindras?

Med tanke på socialdemokraterna Erik Åsbrink och Anna Hedborgs samverkan med allians-regeringen i sjukförsäkringsfrågan anser vi det angeläget med stor tydlighet i svaren. Vi är givetvis redan medvetna om att ni röstade nej till prop 136 så det är inte det frågan gäller, utan vilka realpolitiska konsekvenser vi kan vänta oss om socialdemokraterna hamnar i regeringsställning efter valet 2010.


Vi inom RESURS kommer att fortsätta att bevaka rättigheterna för Sveriges Sjuka och Utsatta och kommer att återkomma för önskemål om fortsatt dialog i dessa frågor.


Med bästa hälsningar,


Jenny Fjell


för RESURS


Öppet brev till Mona Sahlin Vad kommer att hända med de utförsäkrade?

Björn Elmbrant i Dagens Arena; Sjukförsäkringen en större skandal än FRA?

Nya sjukförsäkringslagen ett brott mot svensk välfärdstradition
Moderaterna kan vinna valet 2010?
Fyra hundra kronor per person för rehab
Jag kommer att hänga mig utanför fk:s kontor!
BLOGGUPPROR MOT FÖRSÄKRINGSKASSAN
BLOGGUPPROR MOT FÖRSÄKRINGSKASSAN.
Cillas blogg

Statsskulden igen
Varför förändras tillväxttrender?
Mänskliga rättigheter och människors lika värde
Nu är det "BLOGGUPPROR" mot F-kassan!
När folk börjar prata om flumskolan så vill jag spy.
I ett borgerligt Sverige.
Reinfeldt fegar ur
Dålig uppföljning vid självmordsrisk
Släng din käpp och gå... till jobbet!
Förnedringskassan
Hälsosamt
Utbrändhet är arbetsskygg!?
Jag står inte ut
Bloggen som livlina för anställda hos Försäkringskassan
Ny förening ska stötta sjuka och skadade
Försäkringskassan -en usel organisation
Hårdare regler ska stoppa sjukskrivning av utbrända
Hon anses inte dödssjuk nog
viktigare än fra - fyll bloggosfären med kärlek
Simone - Mina barn o andras ungar,
Queen of light - Regeringen är socialt handikappad
Den osynlige patienten - Curt Malmborg och profitörerna
Brev till Mona Sahlin från Nätverket RESURS, Respekt för sju...
F-kassans hetsjakt på sjuka

Artiklar

“Känn ingen oro” sa Cristina Husmark Pehrsson.
Ingen orkar slåss för de sjukskrivna
Ingen hänsyn till sociala faktorer
Ingen välfärd med Reinfeldt
Ta upp kampen mot marknadsdiktaturen
“Nya privata barnsjukhus missgynnar svaga barn”
Nerikes Allehanda
Gigantiska summar sparas
Svårt cancersjuka Anna Olsson skulle mista sjukpenningen
LO koloss på lerfötter 2008-08-20 (Dan Andersson Svanskog)

Dagens skörd av borgelig propaganda:
Försäkringskassan når ohälsomål Ohälsotalen sjunker Ohälsotalet fortsätter nedåt Dikt om hur det gick till när våra arbetsuppgifter försvann Datainspektionen säger nej till nytt stor-register Datainspektionen säger nej till nytt stor-register Räntor/valutor: Brittiska räntor sjönk efter boe-protokoll RÄNTOR/VALUTOR: BRITTISKA RÄNTOR SJÖNK EFTER BOE-PROTOKOLL Hallänningarna hör till de friskaste i landet er och försämra eller utveckla nytt Fler än beräknat utförsäkras Inte lika hög sjukfrånvaro längre Socialnämnden 17 miljoner back Man nekas sjukpenning Uppsägningar försenar utbetalningar Färre är sjukskrivna Dags för nytt Bankerydsmöte Högst ohälsotal trots minskning RÄNTOR/VALUTOR: BRITTISKA RÄNTOR SJÖNK EFTER BOE-PROTOKOLL Ohälsotalen sjunker

Relaterat på RESURS:


Andra bloggar om:

blogguppror aftonbladet försäkringskassan funktionshinder sjukdom familj olycka

, , välfärd knuff , nyligen Twingly

NY VIKTIG NAMNINSAMLING!! REHABILITERING - INTE PRIVATISERING!


Trots att man är sjuk kanske man kan göra någonting...

Med de positiva orden förklarar per Erik Willemark på försäkringskassan i Mora regeringens nya regler som innebär att även cancer-sjuka utförsäkras. Ja, för det är ju inte sjukdomen som FK ska bedöma utan arbetsförmågan. (Dalademokraten) Och inte arbetsförmågan mot det egna arbetet, utan mot hela den fiktiva nationella arbetsmarknaden. Och då är det förståss svårt att veta var nivån för arbetsförmåga ska ligga. Det finns ingen som vet hur man gör det. Och det gäller även de som är deltidssjukskrivna, eligt de nya reglerna är det nämligen bättre att vara heltidsarbetslös än vara deltidsfrisk. Det kommer inte finnas utrymme att låta någon gå på deltids sjukpenning om de teoretiskt skulle kunna arbeta heltid i ett annat yrke.

Det om inte något visar väl att det inte är omtanke om de sjuka som ligger bakom Utförsäkringslagen, om någon nu fortfarande trodde det.


Makt och konspirationsteorier

Jag håller på många sätt med Henrik Alexandersson om att konspirationsteorier ofta inte behövs för att förklara obehagliga och till synes "oförklarlig" utveckling i samhället. Men låt oss fundera lite djupare på detta

1. Vad är en konspirationsteori?
Benämningen "konspirationsteori" används av det officiella rummet om förklaringar som inte är generellt accpeterade - om en sådan förklaring blir generellt accepterad upphör den genast att vara en "konspirationsteori" och blir snarare en "skandal" eller en allmän insikt. I ordet finns en nedlåtande klang, den som ägnar sig åt konspirationsteorier anses som paranoid, flummig, kanske sjuk eller galen. Kanske tom farlig. Etiketten "konspirationsteori" gör att den som vill hålla fast i den officiella förklaringen kan känna sig trygg, denna information behöver man inte bry sig om. För egentligen kanske det handlar om assimilering och ackommodation. För den som vill lära nytt, och se ur ett nytt perspektiv upplevs det kanske som om skygglapparna faller när man accepterar att det kan finnas viss sanning i sen konspirationsteori. Energi och motivation frigörs, Aporia. För den mer rigide och ängslige som vill undvika att tänka nytt blir den officiella förklaringen en trygghet och etiketten konspirationsteori hjälper en att avvisa den nya informationen.

2. Hur uppstår konsirationsteorier?
Om den förklaring som ges på ett fenomen inte förmår att förklara alla dess aspekter börjar människan att söka efter nya kunskap och en ny förklaringsmodell. Sökandet fortsätter till någon hållbar teori uppstår. Människor med liknande synsätt söker sig till varandra. De bemöts av motstånd från dem som ännu tycker att den gamla officiella förklaringen duger.

3. Finns det sämre och bättre konspirationsteorier?
Jag tror det. Enligt vetenskapsteorin ska man söka den enklaste förklaringen som bäst förklarar fenomenet. (Occams rakkniv). Finns det en generell naturlag eller "samhällslag" som förklarar ett fenomen kanske det sålunda är bättre än mer occulta eller långsökta förklaringar.

4. Vad innebär detta för "Utförsäkringslagen"?
Den officella förklaringen till utförsäkringslagens tillkomst är att de sjuka skulle må bättre av att tvingas avbryta sin sjukskrivning än att vara i sjukskrivningens utanförskap. Denna förklaring upplever många som ganska ihålig då den strider mot sunt förnuft. Det uppstår ett behov av att hitta en alternativ förklaring som förklarar varför utförsäkringslagen tillkommit. Att det bara skulle vara för att spara statens pengar ekar också tomt eftersom staten har ett överskott i sina finanser. Detta skulle också varit ett legitimt skäl som i så fall borde ha använts som argument.  

Andra idéer som förekommit:
- Staten kan sänka skatten för rika, vältra över kostnader på kommuner
- Staten, kommun och landsting kan lättare säga upp sjuk personal
- Företagshälsovården kan komma in på en orörd marknad
- Den allmänna opinionen kräver hårdare tag mot fuskare som underminerar välfärden
- Privata arbetsgivare kan lättare säga upp sjuk personal
- Arbetskraftsförsörjningen förbättras om sjuka tillförs arbetskraften

5. Tror du att en konspiration ligger bakom Utförsäkringslagen?
Ja, det beror på vad man menar. Lobbyorganisationer och tankesmedjor med nyliberala intressen har önskat en utveckling i denna riktning i flera år. Dessa organisationer fungerar som nätverk och opinionsbildare. Det kan knappast vara en slump att hela mediesverige publicerar en så kallad nyhet som passar precis in i den poliktiska agendan, gång på gång.  Exempel är lobbyorganisationer är Svenskt Näringsliv, Timbro, Föreningen Svensk Företagshälsovård etc. Av regeringen tillsatta myndigheter kan också fungerar som lobbyorganisationer som en del av sin myndighetsfunktion, exempel är försäkringskassan.

Men egentligen tror jag som sagt inte att det behövs konspirationsteorier för att förklara den här utvecklingen - för förklaringen kan sökas i enklare naturlagar - människans okunskap, prestige-tänkande, dumhet, girighet, oförmåga att se utanför sin egen grupp-tillhörighet, övertro till pengar och undervärdering av människovärdet. Eller kort sagt - att kärleken till den oheliga mammon vida överstiger kärleken till medmänniskan.

Punkt. Slut.

Eller?


 • Globaliseringen kräver effektiviseringar i Moder Svea AB
 • Stöd till funktionshindrade dras in - 3,3 miljarder sparas
 • Maktens nya korridorer
 • Så plockar företagshälsovården russinen ur kakan
 • Amerikanskt sjukvårdssystem införs- kurs i allianssvenska påbjuds
 • Rehabiliteringslobbyn, Regeringen och oppo(s)itionen

 • Feelgood förstärker ledningen inför offensiva satsningar
  Sydsvenskan, Avanza, Di , Upphandling

  SvD Missbruksvård gav ägarna miljonvinst

  Läs även andra bloggares åsikter samhälle, Försäkrningskassan, kaos, omorganisation, pengar, pension, strul, personalbrist, FK, rehabilitering rehabiliteringsgaranti politik, arbetslinjen arbetsmiljö försäkringskassan moderaterna regeringen(&), sjukpenning(&), samhälle(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), välfärd, lagar, regler, hälsa (&) skatter psykiatri, resurs knuff , nyligen Twingly vård(&), välfärd, Etiketter: , , , , ,

  Stöd RESURS Namninsamling: REHABILITERING - INTE PRIVATISERING!  Sjuk och utelämnad - försäkringskassan förtiger den obehagliga sanningen

  I DN debatt idag skriver Curt Malmborg att oron för att felaktiga utförsäkringar från försäkringskassan är överdriven. Att gruppen som friskförklaras men som inte klarar att försörja sig genom arbete är försumbar. Att det är illvilligt förtal, att det inte är de kraftiga försämringarna i sig som är problemet utan den oro som vissa av oss skriver. Jag antar att man vill ta tillbaka det moraliska övertaget. Att de nya reglerna knappt har börjat tillämpas talar han väldigt tyst om, hur många har man hunnit utförsäkra under augusti månad? De viktigaste regelförändringarna börjar ju inte slå igenom förrän efter årsskiftet.
  "Den bild som kommer fram av Försäkringskassan visar att myndigheten upplevs
  som en orubblig myndighet som behandlar de försäkrade på ett kränkande sätt.
  Beslutet om avslag/indrag upplevs som en del av myndighetens besparingskrav."
  Ur Försäkringskassans rapport 2007  Och kanske skulle jag ocksp bli lugnad om det inte var så att jag sett och hört förmycket. På den psykosmottagning där jag jobbade hade ca 30% av patienterna blivit utförsäkrade - psykos patienter. Samma grupper som för inte allt för lång tid bodde på mental sjukhus. Detta var redan 2005, under den förra regeringens vision att halvera sjuktalet, inför valåret. Jag lärde mig hur lätt det hos försäkringskassans handläggare kunde gå prestige i att en svårt sjuk person skulle utförsäkras. Det var omöjligt att som patientens behandlande läkare få handläggaren att förstå att de gjort en felaktig bedömning. Och så fort en sjuk utförsäkrats riskerar de ju både att anklagas för fusk - och bli återbetalningsskyldiga och förlorar sin SGI, sjukpenning grundande inkomst. Är man då alltför sjuk för att orka arbeta är det för de allra flesta bara socialen som återstår. Patienter brukade vara helt uppgivna och orkade oftast inte överklaga. Kanske anade man att man inte skulle få en rättvis chans, kanske var krafterna helt slut.

  Men hur kommer det sig då att FK hävdar att antalet utförsäkrade som får försörjningsstöd inte ökat? För en många innebär det att man fortsätter att jobba fast man inte orkar, trots att kroppen och själen far illa, mot läkarens inrådan. Kanske går man ner i tid. Kanske är det bara jobbet som fungerar, man orkar upprätthålla något socialt umgänge, inte laga mat, man lever inte längre, man överlever. För andra, där möjlgheten att arbeta helt saknas och som bedömts alltför sjuka för att få a-kassa hänvisas till socialen. Men försörjningsplikten räknas på hela familjen, så om maken eller makan arbetar blir det oftast inget försörjningsstöd. Andra möjligheter är att sjuka unga vuxnas försörjs av sina föräldrar, att man går på a-kassa fast man inte skulle orka jobba, lever på arv eller besparingar, lånar.

  Det finns också en beydande grupp sjuka som blir hemlösa och hankar sig fram genom att tigga och samla burkar. Några av de utförsäkrade kommer troligen att se livet som så svårt att de väljer att sluta sina dagar. Att anses vara en belsatning för samhället och för familjen och se hopplöshet för framtiden kan leda till självmord.

  Att vara arbetarklass är numera att stå ganska högt på klasstrappan. För under finns Socialbidragarna, och under dem - de Bidragslösa.
  Försäkringskassans budgetuppföljning 2008

  Vet ni att chansen att vinna mot FK inte var så dålig som man skulle kunna tro, länsrätten gav den utförsäkrade överklagande rätt i 36 fall av 90, dvs ca 40%! (Fast, detta gäller ju dem som blivit utförsäkrade enl den gamla lagstiftningen, inte den nya)

  Att sedan media väljer att försöka svartmåla alla sjukskrivna genom att framhäva en lite grupp som fuskat är ganska talande för tidsandan, opininionen ska vändas mot de sjuka och för hårdare tag. Mediakriget lever vidare.

  Värmland
  Dagens PS
  ST-nu
  Gävle
  Folkbladet
  Sydöstran
  Kristianstadfsbladet
  Barometern
  SR-Karlstad

  -PS Tack Björn Elmbrandt för en lysande artikeln i dagens ARENA

  Den enes död, den andres bröd - grisar flyger fortfarande inte

  Feelgoods pressmeddelande understryker de nya offensiva satsningarna. Med 650 friska rehabiliteringsmiljoner från staten och lika mycket till från landsting och arbetsgivare förstår man optimismen. Resurs erfar att dessa satsningar i praktiken innebär dels att knyta till sig nya företag att erbjuda företagshälsovård till och dels se till att de anställda vill välja att lista sig hos sin företagshälsovård. Vi kan vänta oss massor med lyxiga erbjudanden med djukvård för friska. Man kommer att odla vårt dåliga samvete för att vi inte tar fullt ansvar för vår hälsa med rökavvänjningskurser och motionsanläggningar och krydda med rädsla. Vi kommer att erbjudas hälsokontroller och hälsocoaching, gymkort och relax. Allt det som den som är frisk tycker är viktigt för sin hälsa, men inget som påminner om sjukdom.

  Arbetsgivarna ska ju också köpas. Här kommer man att erbjuda snabba åter till jobbet program, det finns redan en uppsjö av sådana. Mer kontroll över sjukfrånvaro, och smidig kontakt med försäkringskassan. Företagen ska få full insyn i "rehabiliteringsprocessen".

  Sedan måste de nya företagshälsovården locka läkare. Läkare som helst inte känner alltför stor lojalitet med patienterna, men som trivs i att jobba i fräsha lokaler. Läkare som är duktiga på att övertyga och gärna kasserar ut en bra lön. Man erbjuder trevliga kurser, och får samtidigt full insyn i vad de unga läkarna får för världsbild.

  Bankerna kommer kunna spela en viktig roll. Om du ska låna pengar som privat företagare kommer du att smörjas i det förträffliga med företagshälsovård. Kanske blir det till och med ett krav för att du ska få banklånet beviljat. Man smörjer företagaren med smicker, du är så viktig för det här att du måste ha en full sjukförsäkring hos oss, och hela din personal förtjänar väl företagshälsovård.

  Med 650 friska rehabiliteringsmiljoner från staten och lika mycket till från landsting och arbetsgivare förstår man optimismen.

  Bootlegging, vad kan det tänkas heta på svenska?  SKL om Utförsäkringslagen
  Friska önskar sjukvård
  Artikel i dagens medicin

  Ekonominyheter om Feelgood:
  Feelgood förstärker ledningen inför offensiva satsningar
  Feelgood: Har förstärkt ledningsgruppen med tre personer
  Feelgood förstärker ledningen inför offensiva satsningar
  Sydsvenskan
  Avanza
  Di
  Upphandling

  SvD Missbruksvård gav ägarna miljonvinst

  Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, Försäkrningskassan, kaos, omorganisation, pengar, pension, strul, personalbrist, FK, rehabilitering rehabiliteringsgaranti politik, arbetslinjen arbetsmiljö försäkringskassan moderaterna regeringen(&), sjukpenning(&), samhälle(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), välfärd, lagar, regler, hälsa (&) skatter psykiatri, resurs knuff , nyligen Twingly vård(&), välfärd,  Stöd RESURS Namninsamling: REHABILITERING - INTE PRIVATISERING!  Kommentarer:

  Postat av: Conny Gustafsson

  Bootlegging betyder piratkopiering, hembränning m m.

  2008-08-14 @ 20:24:07


  Postat av: Conny Gustafsson

  Bootlegging kan också översättas till illegal försäljning. Själva tricket bootlegging kan jag tänka mig kommer ifrån att man gömmer någonting i stöveln för att t ex sälja det till någon.

  2008-08-14 @ 20:32:55


  Postat av:

  Det jag reagerar på är hälsocoaching. Många av dessa är inte utbildade inom psykologi etc... De har inte ens steg 1 /de som är insatta vet vad syftar på/. Utan många har sitt lilla egna hopkok.

  Blandning av vad vet jag...

  Utan många hälsococher som finns har kommit dit just för att det är lukrativ marknad som går att tjäna stora pengar på.

  En hälsocoach som trodde allt ont, lidande och mycket mera av detta svarta. Var mera att bara sluta se det, tänka på det. Så var det borta! Slutande man att tänka på övergreppen hade de aldrig hänt...

  Undra hur många icke seriösa personer som går in för detta mest för att det går tjäna pengar på detta.

  Då ska då ta hand om andras psykiska mående...

  De som skor vissa blir de andres död.

  2008-08-14 @ 21:39:44


  Postat av: Conny Gustafsson

  Jag ifrågasätter politikernas, makthavarnas och företagarnas verklighetsförankring gentemot de sjuka.

  Jag tycker om att citera Bibeln; där finns mycket tänkvärt; Markus 2.17:

  17. När Jesus hörde detta, sade han till dem: »Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

  2008-08-14 @ 22:13:53


  Postat av: Conny Gustafsson

  Lärjungarna som läkare:
  8. Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet.
  9. Skaffen eder icke guld eller silver eller koppar i edra bälten,
  10. icke någon ränsel för eder färd, ej heller dubbla livklädnader, ej heller skor eller stav; ty arbetaren är värd sin mat.

  Ställ det i motsats till de profithungriga "hälsobolagen". Vad säger den s k kristna högern om detta?

  2008-08-14 @ 22:27:35


  Postat av: GW

  Har vi glömt vår historia.!? Har vi glömt aspestskandalen. Den banade vägen för en opartisk föetagshälsovård. På 60-talet förteg företagsläkare att arbetare som exponerades för asbest dog en långsam, plågsam död. Företagsläkarna ville inte bita av den hand som födde dom. Om jag hade fått 40 miljoner kanske jag inte hade skrivit här.

  2008-08-14 @ 22:56:20


  Postat av: Conny Gustafsson

  Opartisk företagshälsovård. Mycket bra uppmärksammat.

  2008-08-15 @ 00:52:14


  Postat av: Fallen

  Många fick veta att det inte var så farligt med asbest. Fick senare dö en väldigt plågsam död...

  Dock var sverige sist i europa att förbjuda asbest och låta arbeta med detta utan skyddsutrustning.

  Förbjudet kom 1985 i sverige medan var som sagt väldigt strikt och kontrollerat i resten av europa mycket mycket tidigare. Många länder så förbjöds detta redan omkring 1950 -talet.

  Får snickarna ut som har arbetat med detta någon livförsäkring eller annan försäkring. Nej, många får stå utan eller så kommer det fram för sent. När personen inte är livet längre.

  På allt detta så kan inte läkarna heller mycket om asbestos, arbetslunga heller...

  Sverige i köpläge efter välfärdsslakt

  Minns ni hösten 2006?
  Valtider. Sverige starkare än någonsin förr, överskott i både statlig och kommunal budget. Optimism. Vi kände oss alla rika och med tillförsikt. Trötta på Göran och gänget, godsägarens retorik hade börjat klinga alltför falskt. Vi ville våga något nytt och ge sossarna en känga. Vi hade hunnit glömma Bildt och kompanis vanvård av Sverige 92-95. Såren efter de ekonomiska krisen hade äntligen läkt, kanske inte tack vare Perssons medicin, men trots allt. Männiksors flit dag in och dag ut, till slut ger det resultat.

  Men kapitalet var bekymrat.
  Det gick för bra för Sverige. Det var inte bara att lönerna var för höga och svenskarana för krävande. Framförallt var prisläget på aktier för högt. Aktierna hade gått med vinst. Men nu behövdes nya orörda marknader att investera i. Men att investera när priserna är höga begränsar vinstpotentialen. För den skickliga placeraren med lagom mycket insidekunskap mäts värdet i vinstökning/tid. En stabil högkonjuktur är kraftigt begränsande. Sverige måste inte bara avregleras utan även försättas i köpläge - en kraftig, men helst kortvarig börsnedgång, måttligt ökad arbetslöshet, och tillträde till nya marknader såsom lättare sjukvård och privata trygghetsförsäkringar- så gissar jag att beställningen till alliansregeringen lät bakom lyckta dörrar.

  Och regeringen har levererat.

  Kapitalet omplacerar och går på offensiven, sen är det bara att invänta börsuppgången..
  Tidigare relaterade inlägg från Resurs:
  Skatter och transfereringar- nationalekonomiskt litium
  Amerikanskt sjukvårdssystem införs- kurs i allianssvenska påbjuds
  Så plockar företagshälsovården russinen ur kakan

  Halvårsrapporter och börkommentarer:
  Köpeläge efter kursslakt
  Skagen

  Beställningar:
  Slakt av hyresrätten
  Slakt av arbetarskyddet
  Slakt av sjukpengen beställs av EU

  Relaterat:
  Välfärden under attack
  2008-08-14 Miljonomsättning och 24 kronor i timmen
  2008-08-14 En resa rakt in i ondskan
  Aktiespararna på offensiven

  Media
  Höglandsnytt
  Kristianstadsbladet
  SvD
  Affärsvärlden

  Bloggar:
  Marknadsliberalism eller demokrati?
  Alla vill ha välfärd men vi slipper helst att skatta

  Bloggar om: välfärd, politik(&), samhälle(&), regeringen, rehabilitering, sjukpenning, försäkringskassan, socialförsäkring, moderaterna, skatter, alliansen, hälsa, vård, pengar, ekonomi, fra, börsfall, börstips börskrasch om , , , , , , , , rehabilitering rehabiliteringsgaranti , regeringen(&), sjukpenning(&), samhälle(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), välfärd, lagar, regler, hälsa (&) skatter psykiatri, resurs knuff , nyligen Twingly vård(&)

  Krisen på försäkringskassan- beställningsjobb från rehabiliteringslobbyn

  Aftonbladet skrev igår om Terese som tvingas ta banklån för att pengarna inte kommer från försäkringskassan. Jag anar skrattet i styrelserummen, nu kan man ju slå två flugor i en smäll - dels lyckas man sänka försäkringskassan och dels inkassera utlåningsränta från Terese och hennes medsystrar.

  - Men Jenny, nu överdriver du väl i alla fall? Du menar väl inte på riktigt att krisen på försäkringskassan är ett medvetet val från makthavarna?

  - Jo. Det menar jag. Faktiskt.
  - Ja, men det är väl bara din vänster- flum- paranoia som vanligt då?

  Ja, kanske är det det. Naomi Klein skriver ju i Chockdoktrinen om planerade kriser, så visst kanske det är lite vänster- paranoia med i bilden.

  Eller kanske inte..

  De nya planerna för försäkringskassan finns nämligen dokumenterade. Den nya försäkringskassan får helt nya arbetsuppgifter. Istället för att handläggarna själva ska bedöma arbetsförmågan och sjukintygen som idag, kommer de mer att fungera som en koordinationscentral - som köper upp sin nuvarande myndighetsutövning från de vinstdrivna rehabiliterings och företagshälsovårds företagen, Feelgood, Haluxa och Previa. Dessa får sedan utreda om den försäkrade inte borde återgå till jobbet. Om de anser att den sjuke kan jobba måste handläggaren avslå sjukpenningen.

  Hur arbetsförmåga vid sjukdom ska bedömas kommer socialdemokarten Anna Hedborg presentera i maj 2009. Anna jobbar under "Utförsäkringsminister" Cristina Husmark på Socialdepartementet. Hennes enpersonsutredning kommer att bli grund för hur många som utförsäkras när den nya "utförsäkringslagen" träder i kraft fullt ut.

  Önskemålen om en sådan utveckling, som öppnar upp en helt ny marknad för rehab och företagshälsovårdsföretagen har funnits länge inom Rehabiliteringslobbyn - föreningen Svensk Företagshälsovård. Man skulle kunna utgå från att detta var ffa kapitalstarka allians-partister som på detta sätt vill få in en fot på en luckrativ och orörd marknad. Men rötterna i denna härva går mycket djupare än så - och leder oss intressant nog rakt in i socialdemokratiska högkvarteret - här hittar vi Kjell Olof Feldt som styrelseledamot i Previa i samråd med riskkapitalisten Gabriel Urwitz. En annan känd socialdemokrater med intresse i friskvårdsbranchen är Björn Rosengren, numera konsult inte bara för Kinneviksfären utan även Apoteket AB. (Resume)

  Men är detta verkligen lagligt?
  Att överlåta myndighetsutövningen i försäkringskassan till arbetsgivaren. Och vem kommer att kunna stå på den sjukes sida? Den som blir sjuk och inte vet om han förmår gå till arbetet går till sin företagsläkare anlitad av arbetsgivaren och skickar in sjukintyget till företagshälsovården som gör en utredning om arbetsförmåga. Försäkringskassans handläggare klubbar företagshälsovårdens förslag. Vi frågar inte hur sjuk du är - utan om du har någon arbetsförmåga kvar? Kan du sitta kan du jobba. Kan du inte jobba får du sparken. Ja, om du inte kan omplaceras eller återgå till din arbetsplats inom 3 månader vill säga.

  Rehabiliteringskedjan - nu förstår jag äntligen ordet - det är ju den kedja som håller den sjuke arbetstagaren fast vid kontoret. (Åh, vad jag önskar att jag kunde rita detta- finns det inte någon illustratör i gänget)

  Ja, om det är lagligt eller inte kanske en annan fd socialdemokrat, Sten Hechsher avgöra. Han är nämligen ordförande i regeringsrätten. (Regeringsrätten vakar ju över kammarrätten, som vakar över länsrätten, som vakar över-- försäkringskassan.)

  Sten Hechsher har väl också en del kontakter inom polisen? Polisen som nyligen köpte nyligen upp Haluxas tjänster, och nu köper Feelgood Haluxa. Extra bolagstämma hålls den 25 aug. Extra utdelning till aktieägarna kanske - (och väntan och avslag för försäkringskassans försäkrade)

  ......

  Men vad säger då Försäkringskassan om sin nya roll - ja det får vi väl fråga Erik Åsbrink om - och vilken Regeringen var det nu han var minister i?

  Och vad säger Mona (S)ahlin?

  Angående strul på försäkringskassan:
  Mad World
  God morgon...onsdag.Snyggt jobbat Försäkringskassan!
  Bidragsfuskare ska jagas, men vad gör regeringen när Försäkringskassan inte betalar ut vad de ska?
  Norrköpingsbloggen - är krisen kanske bara en myt?
  Michis blogg
  Döm om min...
  Snyggt jobbat försäkringskassan!
  Skicka krav till fogden!!
  Försäkringskassan ett skämt...
  Vad det känns tryggt...
  Försäkringskassans byråkrati drabbar de små i samhället.
  Moderaterna vill att sjuka människor dör
  Tacka alliansen och Borg
  Åh, dagen i nyheter (i brist på annat...)
  Om svälten i USA

  Media om försäkringskassan och utförsäkringarna:
  Dagens medicin2
  Dalademokraten
  Sr
  SVT
  Allehanda,
  2
  Förseningskassan
  Vf-åsikter
  Läs även andra bloggares åsikter:
  , , , , , , , ,

  Rehabiliteringslobbyn, Regeringen och oppo(s)itionen

  Föreningen Svensk Försäkringsmedicin har gjort en telefonstudie som visar att ca 70% av alla anställda vill ha företagshälsovård med sjukvård. Egenltigen är det mest förvånande att 30% inte vilja ha det. På en rak snabb fråga vill nog de flesta friska anställda ha tryggheten och bekvämligheten av företagshälsovård. Nej, det förvånande är inte att 70% av de ANSTÄLLDA säger sig vilja ha det, utan att studie levereras just nu.
  (Dagens medicin, Friska önskar sjukvård.)

  För regeringen skulle tidpunkten inte kunna vara mer lämplig. Med utförsäkringslagen bakom sig och höstbudget och förändringar i lagen om offentlig upphandling framför sig, behövs smörjmedel i media; det ska liksom kännas rätt att regeringen kommer med dessa förslag just nu. Opinionen ska vara förberedd.

  Men vad är egentligen Föreningen Svensk Försäkringsmedicin?
  Via hemsidan framträder att detta är en bransch och lobbyorganisation för rehabiliterings och företagshälsovården. Bland de 170 medlemmarna framträder Haluxa, Manpower, Feelgood, Sensia Hälsa, Alviva, Tarkett. Ett tydligt motiv för föreningen är att öka efterfrågan och uppdraget för företagshälsovården. Ett av de största av dessa är Haluxa, som nyligen köpt upp konkurrenten Feelgood. Vd för Haluxa är Charlotta Wikström. Att Charlotta sitter i styrelsen för FSF förvånar inte.

  I nov 2007 hölls en konferens på Oscarsteater, Cristina Husmark Pehrsson, var en av de inbjudna talarna. Hon presenterade redan då Utförsäkringslagen.

  Övriga medverkande på denna konferans var:

  Anna Hedborg, Socialdepartementet, Jan Larsson, Socialstyrelsen, Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundet, Siwert Gårdestig, Försäkringskassan och Lars Hjalmarson, FSF

  Döm om min förvåning när jag läser Anna Hedborgs presentation - i denna Socialdemokrats föredrag finns hela den amerikanska modellen presenterad- svart på vitt.  Uppdatering av aktuella frågor:


  Fler sjuka hotas av uppsägning efter semestern.

  Intervju i dalademokraten

  Förändring av uppdraget för företagshälsovården:

  Artikel i dagens medicin

  Studie presenteras av Föreningen Svensk Företagshälsovård, tidpunkten lämplig - Friska önskar sjukvård.

  Rik och lycklig!

  Liv stavas T I D. Ca nitti år skiljer oss från graven. När vi föds, vill säga. Nitti år att förvalta. För vårt eget bästa och för ....

  I brist på svar måste vi ändå leva våra dagar, klockan tickar. Den väntar inte på vår insikt. Dagarna naggas i kanten, nu vid 35 har jag max 55 år kvar. Om man får vara frisk vill säga. Ja, jag kan ju dö imorgon, eller idag. Vem vet?  Men risken finns också att jag lever till 90, kanske blir jag ett kolli på ett vårdhem. Dement. Matad i all hast och duschad var 3: e vecka. Bortglömd. Jag vet inte, och jag kan inte gardera mig. Inga pensionsbesparingar i världen kan garantera att jag får en dräglig ålderdom. Jag vet, mina månader på överklassens demensboende avslöjade med obehaglig tydlighet att lycka inte kan köpas för pengar. Av 20 nittioåringar var 18 bittra, sura och ångestfulla. Två var solstrålar. Dementa och sjuka, men lyckliga. Bortglömda var de nästan allihop. Deras barn och barnbarn hade inte tid. De var upptagna, upptagna med att tjäna sina arbetsgivare och trygga sin pension. Att umgås med barn och dementa är tålamodskrävande, särskilt när man har viktigare saker för sig. Det långsamma tempot på dagis, äldreboende och stranden - får man låta livet gå så långsamt? Man måste ju använda sin tid effektivit. Effektivitet är ordet. Vinst per tidsenhet. Men vänta nu - effektivitet ska ju, till skillnad från produktivitet mätas mot ett mål - vad var målet? Har inte kommit på det än, men surrugatmålet pengar kan ju aldrig vara fel. Eller? Nej, pengar är aldrig fel. Pengar är makt, pengar är möjlighet. Effektivitet är vinst/tid.

  Och åren går, och klockan tickar. Vardagens bestyr, bankens utskick. Ibland, i mina drömmar minns jag att det var något jag glömt. Det stressar mig, ett gnagande dåligt samvete. Vad är det som stör min frid?  Räkningarna är ju betalda, och denna vecka har jag ju gjort besök hos både farfar och barnbarn. Det dåliga samvetet, det stör min arbetsro. Jag har inte tid med det - det leder inget till att grubbla. Bara jag håller mig sysselsatt, alltid flödar mina sinnen med något nytt kan jag nog hålla den där gnagande oron borta.

  Farfar blir sjuk. Paniken kryper närmare. Han kommer kanske att dö snart, han närmar sig nittio. Han är mätt på livet. Döden skrämmer inte honom. Han har längtat i hemlighet länge nu. Trött på ensamheten och tristessen. Döden skrämmer inte honom, den skrämmer mig. Det måste vara Sorg. Att förlora honom. Men vi har inget att säga varandra. Vi har redan talat om vädret, barnbarnen, sjukhusbesöken. Ångesten kryper. Jag skäller på vården. Farfar säger visserligen att han är så nöjd - men hur kan han vara nöjd - han kommer ju att dö!

  Jag strosar över begravningsfältet. Jag vill känna sorg, men känner bara tomhet och krypande oro. Åren har gått nu. Vad var det jag glömde? I tomhet går jag hem, passar på att kila in på banken. Kanske skulle man placera om sina pensionspengar, min personliga bankman bjuder på kaffe.

  Jag sitter där en stund och låtsas lyssna. Njuter av att bara sitta där och smutta på mitt pulverkaffe. Skriver en kråka längst ner på avtalet. Hon reser sig och går iväg. Ska bara kopiera kontraktet. Kommer hon att se mina tysta tårar när hon kommer tillbaka?

  Globaliseringen kräver effektiviseringar i Moder Svea AB

  Ledningen för Moder Svea AB, VDn och tillika Fältregenten Fredrik ser fram emot varma applåderer av sina uppdragsgivare under höstens bolagsstämmor och företagskonferanser. Fondbolagen och försäkringsbolagen är framförallt nöjda över den nya trimmade organisationen i Moder Svea AB. Efter de senaste utmönstringarna har simulanter och veklingar effektivt utgallrats och rätning i leden har noterats över hela landet.

  Det ända störande momentet är en viss ökad intern oro inom vissa trupper. Taktiken är dock liksom tidigare klar för att hantera detta (ffa genom att vägra lyssna eller kommentera, samt vb förlöjliga bråkmakarna) och under hösten kommer troligtvis nya hotande katastrofer att kunna presenteras som leder till ytterligare marginaliseringar av bråkmakarna.

  Följande kriser (för rätning i leden och möjliggörande av effektiviseringar) hoppas man kunna uppnå under hösten:

  1. Krisen på försäkringskassan med försenade utbetalningar och missnöje bland personalen beräknas öka kritiken mot den ineffektiva statliga myndigheten. Staten tar sitt ansvar opch köper i stället upp privata tjänster. Folket kommer och även de anställda blir troligen nöjda med denna lösning - (mest nöjda blir dock Haluxa, Feelgoods och Previas aktiägare, Previas Vd fd finan(s)minister Feldt kan troligen räkna med en rejäl bonus).

  2. Kris planeras också uppstå inom den offentliga sjukvården. Detta planeras öka marknaden markant för privata vårdförsäkringar och privata vårdalternativ. Försäkringsbolagen och internationella vårdföretag är mycket nöjda med dessa möjligheter.

  3. Kriserna inom den kommunal verksamheten kan garanteras som följd av ökade kostnader för försörningsstöd mm. Detta har flera posistiva konsekvenser för Moder Svea AB. Dels kommer trupperna sitter still i båten då hotet om uteslutning blir mer reelt, dels kommer kraven på privata alternativ att möjliggöra ytterligare strukturförändringar.

  De planerade kriserna väntas också öka öppenheten för privatisering och omstruktureringar samt ge insikt om behovet av att köpa sig privat eller statlig trygghet, något som inte bara säkerhetsindustrin glädjer sig åt. Därtill väntas en större börnedgång vilken kommer att ha mycket lugnande effekter på löneutvecklingen och andra oskäliga krav på förmåner. Börnedgången beräknas också öppna ytterligare möjligheter till effektiviseringar och billiga investeringar. Många bråkmakare beräknas också kunna lugnas genom att deras oro för sin egen ekonomi ökas. Detta gäller särskilt pensionsparande fyrtiotalister men även vissa störande medelklass element.

  Innan 2010 beräknas Moder Svea Ab, som sedan 50-talet varit alldeles för rund om magen, vara så slimmad att hon åter kommer att vara ett utmärkt föredöme för världens nationer och en stark kandidat till de Globala Företagarnas Miss Universum. Fältregenten Fredrik förbereder sig för folkets, nej jag menar fondbolagens, stående ovationer.


  DN "Håll arbetslinjen"
  SKL om Utförsäkringslagen
  Reinfeldt ångar på
  Ett hus liv och lustar
  ClaesKrantz
  jj.n
  Falskorrande sommartal
  Sommartal
  Trygghet
  Dagen
  Östran
  BloggeBloggelito


  Andra bloggar om:
  sommartal , rehabilitering rehabiliteringsgaranti , regeringen(&), sjukpenning(&), samhälle(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), välfärd, lagar, regler, hälsa (&) skatter psykiatri, resurs knuff , nyligen Twingly LSS demokrati fra fra-lagen fredrik reinfeldt

  Stöd till funktionshindrade dras in - 3,3 miljarder sparas

  Rehabiliteringsgarantins 175 miljoner och statens sponsringen av den privata företagshälsovården om upptil 650 miljoner kronor är vad vi hittils klurat ut att miljardbesparingen i utförsäkringarnas kölvatten ska användas till. Ja, Cristina Husmark har stoltserat om miljardsatsningen på rehabilitering som ska få oss alla att jubla över att vårat social skyddsnät klippts i bitar. Att det knappt bidde en tumme av löftet är en sak, att pengarna dessutom ska användas genom att på ett högst försåtligt sätt gynna en vinstdrivande företagshälsovård gör inte saken bättre.

  Men perspektivet på hur ynklig den "satsningen" är blir inte desto mindre uppenbar när man hör att dagens förslag är att man ska spara in 3,3 miljarder på stöd till de fysiskt och psykiskt handikappade, stöd som använts för att dessa personer ska ha möjlighet att delta i samhället på rimliga villkor. Nu kommer de väl åter att lämnas att sysslolöst stirra i dagcentrets väggar - hur rimmar det med alliansens så kallade ambition att satsa på arehabilitering och ett aktivt liv.

  Tyvärr blir jag inte längre förvånad, cynismen har alltför länge varit uppenbar. Men vad säger den kristna högern och kristdemokraterna om detta?

  Dagen
  Östran
  SvT
  Dagens samhälle
  Samt denna insändare i Norran

  Mer på RESURS om försäkringar och skattesänkningar
  Amerikanskt sjukvårdssystem införs i Sverige

  Andra bloggar om:
  rehabilitering rehabiliteringsgaranti , regeringen(&), sjukpenning(&), samhälle(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), välfärd, lagar, regler, hälsa (&) skatter psykiatri, resurs knuff , nyligen Twingly LSS

  Maktens nya korridorer

  Vi har under våren lärt oss att riksdagen inte tjänar mycket annat syfte än att upprätthålla en fasad om demokrati. Men om inte maktens korridorer finns i riksdagen, finns de då?

  Jo, jag tror att de finns, men är varken gratis eller offentliga. Nej, maktens korridorer luktar mer av nybryggt kaffe, wienerbröd och läckra fruktskålar än av dammiga SOU luntor. De präglas mer av läckra powerpoint presentationer och konferensmingel än av kammardebatter. Här kan de inbjudna tala ostört, med pondus och utan irriterande debattfrågor. Här kan man testa sina idéer och knyta nya vänskapsband, band med människor med makt och inflytande. Här, i samsynens mys slipper man störas av verkligheten och vardagens besvärande komplexiteter.

  Några av Sveriges "toppmöten" under hösten har kommit till vår kännedom, men genom registreringsavgifter på nära 6000 kronor hoppas man nog hålla pöbeln borta. Här vill man kunna tala fritt, bland likar i miljöer som mer påminner om överflöd än sjukdomar och elände. Endast de som har ett rejält representationskonto att belasta göre sig besvär.
  Nej, i riksdagens korridorer sker knappast längre mycket av vikt. Här klubbas bara redan fattade beslut, en ren formalitet. Nej, vill man hitta våra politiker; får man öppna plånboken, klä på sig kostymen, och lära sig knyta kontakter med ett konferensäpple i handen.

  Plötsligt blir det begripligt hur media, myndigheter och politiker samverkar för att manipulerar oss - oavsett om det gäller FRA eller Utförsäkringslag!

  Fler toppmöten:
  april 2008

  NY VIKTIG NAMNINSAMLING!! REHABILITERING - INTE PRIVATISERING!

  Läsvärt:
  Svarta hösten,
  Jinge
  Den osynliga patienten,
  WitchBitch
  SvD
  Den maktlösa riksdagen
  HenrikAlexandersson
  Annie
  PJ Anders Linder


  Mer på RESURS om försäkringar och skattesänkningar
  Amerikanskt sjukvårdssystem införs i Sverige

  Andra bloggar om:
  rehabilitering rehabiliteringsgaranti , regeringen(&), sjukpenning(&), samhälle(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), välfärd, lagar, regler, hälsa(&) uppsägning utförsäkring uppsägningar utförsäkringslagen skatter skattepolitik timbro psykiatri,sjukförsäkringen resurs knuff , nyligen Twingly bloggar(&), politik(&), fra(&), blogg, samhälle, information, gammelmedia, övervakning, media, demokrati, fra-lagen, integritet konferanser styrelserum
  Så plockar företagshälsovården russinen ur kakan

  Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting har gått bakom ryggen på Svenska folket. Det var ett tydligt vallöfte från alliansen att inte genomföra ett större systemskifte. Ändå är det precis det man gör. Och fort går det.

  Direkt efter beslutet om rehabiliteringsgarantin, fattade SKL och regeringen i mitten på juni en överenskommenlse om att förändra uppdraget för företagshälsovården så att denna får möjlighet att överta primärvårdens ansvar. (Läs mer om denna sjukvårdsmodell här (1,2). Den anställde får möjlighet att genom sitt vårdval lista sig hos sin arbetsgivare, eller en av den uppköpt företagshälsovård. Staten och landstingen skjuter till 500 kr var, företaget 500 kr. Simsalabim har primärvårdsansvaret och kostnaden gått från det offentliga till det privata. 650 miljoner om året beräknas det kosta staten.

  Ca 1500 kronor per listad anställd räknar alltså företagshälsovårdsföretagen med att man ska få in,  lika mycket som den offentliga primärvården kostar per patient och år. Rättvist eller hur? Men medan huvuddelen av de anställda (som kan lista sig på sin företagshälsovården) är friska vuxna i åldern 20-65,  är de som hänvisas till den offentliga sjukvården 0-100 år och barn, ungdomar, arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer. Man behöver nog inte vara läkare för att räkna ut att sjukdomsbilden och sjukvårdskostnaderna skiljer sig markant mellan dessa två grupper. Lika många kronor, men rättvist är det väl knappast!?

  Att företagshälsovården kommer att kunna göra bra affärer, det är tveklöst. Men vad säger allmänläkarna, och deras patienter?

  Och du som är frisk och anställd nu, visst kan du få bra vård; men akta dig för att bli sjuk, då riskerar du att mista inte bara din anställning och din sjukpenning utan också din sjukvård!!  Rehabiliteringsgarantin - 400 kr per sjuk

  Regeringen har  slutit avtal med Sveriges Kommuner och landsting om att staten ska bidra landstingen med 175 miljoner för införande av rehabiliteringsgaranti. Pengarna ska ges till landsting som inför en rehabiliteringsgaranti omfattande:

  1. medicinsk bedömning och ställningstagande till om patientens tillstånd innebär att han/hon skulle vara betjänt av medicinsk rehabilitering enligt ovan.
  2. påbörja och genomföra behandling/rehabilitering.

  Garantin ska omfatta ovan angivna steg och erbjudas så att individen snabbt återfår arbetsförmågan. Ambitionen är att insatserna ska ske inom de tidsgränser som bedöms lämpliga med hänsyn till vad som kan utläsas av evidens för snabb återgång i arbete. Preciseringar beträffande insatserna ska göras i samråd med Försäkringskassan. (källa)

  175 miljoner kronor för hela Sverige - det blir ca 400 kronor per sjukskriven - ett halvt psykologbesök. Samtidigt beräknar man göra besparingar på runt 17 miljarder på införandet av utförsäkringslagen, dvs 100 ggr så mycket.

  Jag gissar att resten av de 3,4 miljarderna som utlovats för rehabilitering kommer att gå till de privata företagshälsovårds företagen - så fort vissa juridiska hinder övervunnits...


  Amerikanskt sjukvårdssystem införs i Sverige

  Läs också:

  200 miljoner till "rehab-garanti"
  KIA MUNDEBO

  Mer på RESURS om försäkringar och skattesänkningar
  Andra bloggar om:
  rehabilitering rehabiliteringsgaranti , regeringen(&), sjukpenning(&), samhälle(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), välfärd, lagar, regler, hälsa(&) uppsägning utförsäkring uppsägningar utförsäkringslagen skatter skattepolitik timbro psykiatri,sjukförsäkringen resurs knuff , nyligen Twingly


  NY VIKTIG NAMNINSAMLING!! REHABILITERING - INTE PRIVATISERING!

  Amerikanskt sjukvårdssystem införs- kurs i allianssvenska påbjuds

  Vad händer med Sveriges sjukförsäkring och sjukvård egentligen? Tiotusentals sjuka kommer de närmaste åren att förlora sin rätt till sjukförsäkring då de utförsäkras både från sjukpenning och tidsbegränsad sjukersättning.. Utförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson lovar att ingen ska tvingas till socialen. Ett märkligt påstående, då inget konkret alternativ för de sjuka har presenterats.

  Ett annat märkligt påstående är att man ska satsa på rehabilitering - men vad menar borgarna med det, egentligen?


  USA har världens dyraste sjukvård, och samtidigt ca 50 miljoner oförsäkrade utanför sjukvårds-systemet. Vinnarna , friska anställda på attraktiva arbetsplatser - och försäkringsbolagen; förlorare sjuka, fattiga, arbetslösa och opriviligierade arbetare. Orsaken, det är arbetsgivaren som tillhandahåller sjukvård för sina anställda och deras kärnfamillj. Den nedgångna offentliga restsjukvården, Medicare, riktar sig bara till vissa fattiga.

  Det är det systemet som regeringen vill införa i Sverige, ja redan till höstbudgeten tas nästa steg. På vanligt alliansvis måste man kunna allians-ny-svenska för att förstå vad som är på gång.

  Så låt oss börja med några utvalda ord ur det allianssvenska lexikonet. Vi har redan lärt oss att rehabiliteringskedja betyder utförsäkringskedja. Från och med hösten kommer vi också behöva lära oss att satsning på rehabilitering även betyder Införande av Segregerande Sjukvårdsystem i Sverige (Sjuk Sjukvård I Sverige, SSIS).

  Men vad är det då som är på gång?

  Jo, Regeringen har lovat att satsa ca 3, 4 miljarder på rehabilitering. Men, och det är ett stort MEN, ska inte gå till den vanliga offentliga sjukvården utan till en ny vårdform, den företagsbaserad primärvården, som inte bara ska tillhandahålla arbetsmiljörelaterade åtgärder utan helt vanlig primär vård - dvs vård av i övrigt friska - förkylningar, mödravård, mm.

  Sjukvårdsföretag står redan och trampar i farstun. Tanken är den attraktiva arbetsgivaren ska köpa in tjänster av den privata vårdgivaren som då också får bidrag från landstinget och från försäkringskassan, ca 1/3 del var per försäkrad anställd. Kvar i den vanliga offentliga sjukvården blir de icke anställda och de som har en mindre generös arbetsgivare, ett tyngre klientel när företagshälsovården plockat russinen ur kakan. Eftersom ersättningsmodellen i sjukvården bygger på en fast summa per listad/ och per besök innebär det att det blir svårare för den offentliga sjukvården att ge bra vård till de som står utanför den privata företagsbaserad sjukvården.

  Är det lagligt?

  Jag känner mig intuitivt mycket tveksam på om detta förfarande är lagligt. Det kommer därför troligen att bli en del lagändringar för att bana väg för dessa förändringar. En aviserad förändring är att lagen om offentlig upphandling ska ändras då den i dagsläget skulle innebära ett hinder. Juridiskt kunniga får gärna hjälpa till!


  Vi i RESURS tycker detta är oacceptabelt - god offentlig sjukvård ska erbjudas alla och offentliga medel får inte användas för att ge en gräddfil åt vissa anställda på andra sjukas och utförsäkrades bekostnad!!


  NY NAMNINSAMLING SOM ÖVERLÄMNAS TiLL REGERINGEN innan höstbudgeten presenteras! Skriv på och sprid!  //Klargörande -
  Vi ifrågasätter inte privata vårdgivare som sådana, de kan vara minst lika bra på att bedriva sjukvård- men däremot att sjukvård/ medicinsk rehabilitering får en blandad finansiering som utestänger de som behöver stödet mest!
  Denna artikel kommenterar:
  DN (1, 2 , 3),
  SvD (1), Aftonbladet (1, ) Norran, Borås, Stockholm City, Dagens PS, Sveriges Radio, Barometern, Nyhetskanalen,
  Sydsvenskan, Dagens Industri , Arbetarbladet, Ekot, ÖP

  Andra bloggar:
  Trampa inte på de sjuka!
  På andra sidan
  En blogg bland andra
  Den osynliga patienten


  Mer på RESURS om försäkringar och skattesänkningar
  Andra bloggar om: , , , ,

  regeringen(&), politik(&), sjukpenning(&), samhälle(&), moderaterna(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), socialdemokraterna(&), välfärd(&), utanförskap(&), lagar(&), regler(&), hälsa(&) uppsägning utförsäkring resurs påskuppropet uppsägningar utförsäkringslagen skatter skattepolitik timbro Rättspsykiatrisk Vård psykiatri, , , ,sjukförsäkringen resurs knuff , nyligen Twingly

  NY VIKTIG NAMNINSAMLING!! REHABILITERING - INTE PRIVATISERING!

  Boten värre än soten - Så slår rehabiliteringsgarantin mot Sveriges sjuka

  Du som är trogen besökare här på Resurs har troligen inte missat Cristina Husmark Pehrson nämna ordet rehabilitering. Och mer kommer det att bli. I höstbudgeten har utlovats en miljardsatsning på rehabilitering vilket som komplement till "utförsäkringslagen" ska påskynda avslutandet av försäkringskassans "sjukfall". Många som väntat på rehabilitering i flera år ska inges hopp om att det nu äntligen ska erbjudas en storsatsning. Tyvärr, tror jag att många kommer att bli besvikna. Och det alldeles oavsett hur många miljarder som det kommer att viftas med. (Förhandsuppgifterna har sagt 3,4 miljarder)

  Varför är jag så pessimistisk?

  Den "rehabilitering" som föreslås är att företags hälsovården ska "byggas ut". Eller snarare få ett helt nytt uppdrag. Istället för att analysera arbetsmiljöproblem ska företagshälsovården nämligen kunna ta hand om ALL primärvård för de ANSTÄLLDA, allt från snuvor till mödravård. Man menar att genom att de ANSTÄLLDA på detta sätt får lättare att komma till en "husläkare" så kommer sjukfrånvaron att minska.

  Jag tror att detta är helt fel väg att gå, en väg som avsevärt riskerar att öka på utslagningen och segregeringen i samhället. Varför?

  1. Vilka kommer att få ta del av den nya företagssjukvården?

  De som är anställda på ett företag som köpt in sig i tjänsten. Dvs inte anställda vars arbetsgivare inte tycker att det är värt att satsa på de anställdas hälsa, men inte heller för arbetslösa, studerande, sjukpensionärer eller ålderspensionärer.

  2. Vilken rehabilitering ska den nya företagssjukvården kunna erbjuda den som är sjuk?

  Rehabiliteringen ska vara evidensbaserat effektiv i att leda till förbättrad arbetsförmåga, inte bättre livskvalitet eller längre överlevnad. Begreppet "förrbättrad arbetsförmåga" har inte använts för att utvärdera psykoterapi så några sådana evidens finns knappt inte. Således är det oklart vilken typ av rehabilitering (om någon) som kommer att erbjudas.

  3. Hur kommer den nya företagssjukvården att finansieras?

  Förslaget är att företagssjukvården ska finansieras från tre källor, en tredjedel från landstinget, en tredjedel från försäkringskassorna och en tredjedel från arbetsgivaren. Av de totalt 17 miljarder som man förväntar sig att spara genom utförsäkringarna vill man avsätta ca 3,4 miljarder till företagssjukvården. I och med att pengar också tas från landstingen finns också en risk för en succesiv utarmning av den offentliga sjukvården; vi får en A oc en B sjukvård. En lyxförpackad A sjukvård för de friska och anställda, och en underfinansierad B sjukvård för de gamla, sjuka och tärande (de som redan kallas DIAB - De Icke Anställnings-Bara).

  4. Vem är huvudman, och hur påverkar det patient-läkarrollen?

  Med företagshälsovård så är det ju arbetsgivaren som är beställare och huvudman, inte det offentliga. Dvs läkaren är arbetsgivarens förlängda arm, vad händer då med sekretess, anställningstrygghet och frihet att byta arbetsgivare. Du är fången hos din arbetsgivare, för om du bryter din anställning har du inte heller rätt till fortsatt sjukvård.

  5. Vilka får inte del av företagssjukvården, och hur påverkas den offentliga sjukvården av förändringen?

  De icke anställda (dvs barn, studenter, arbetslösa, gamla, sjuka) och de med en icke ansluten arbetsgivare står utanför systemet och hänvisas till den offentliga sjukvården. Eftersom den offentliga sjukvårdsgivaren får ersättning per besök eller person och inte efter vårdtyngd innebär det att de står med betydligt tyngre vårdklienter och mindre pengar då företagshälsovården plockat russinen ur kakan. Risken är stor att den offentliga sjukvården kommer att gå på knäna ytterligare.

  Ofta finns också karensregler som gör att den som har en kronisk sjukdom inte får hjälp med den om de byter arbetsgivare. En diabetiker kan således vara tvungen att betala allt sjäkv det första åren efter att man bytt arbetsgivare.

  6. Finns liknande system på andra ställen i världen?

  Ja i USA står arbetsgivaren normalt sätt för sjukvården.

  7. Är det effektivt och bra?

  NEJ, Amerikanska sjukvårdssystemet är det i BNP räknande dyraste sjukvården (ca 14 % av BNP jmf med ca 8 % i Sverige) Samtidigt är ca 40 miljoner oförsäkrade eller underförsäkrade.

  Om vi inte vill ha ett sådant system måste vi SKRIKA nu, för redan i höstbudgeten kommer den nya sk företagshälsovården att byggas upp - låt er inte luras av fagert tal om rehabilitering!

  Denna artikel kommenterar:
  DN (1, 2 , 3)

  Andra bloggar:
  Trampa inte på de sjuka!
  På andra sidan
  En blogg bland andra
  Den osynliga patienten

  Mer på RESURS om försäkringar och skattesänkningar

  Relaterade bloggar:
  Mathimlen
  Danielssons lakejer
  Fågelperspektiv
  Kampanj mot det privata barnsjukhuset

  här
  Josefssons blogg
  Boggie woogie Bang Bang
  Mer om privat vård
  Folkhemsbarn
  Radar
  Ultravs
  Wadström


  Andra bloggar om: , , , ,

  regeringen(&), politik(&), sjukpenning(&), samhälle(&), moderaterna(&), alliansen(&), socialförsäkring(&), vård(&), socialdemokraterna(&), välfärd(&), utanförskap(&), lagar(&), regler(&), hälsa(&) uppsägning utförsäkring resurs påskuppropet uppsägningar utförsäkringslagen skatter skattepolitik timbro Rättspsykiatrisk Vård psykiatri, , , ,sjukförsäkringen resurs knuff , nyligen Twingly

  NY VIKTIG NAMNINSAMLING!! REHABILITERING - INTE PRIVATISERING!

  Kommer att överlämnas till socialdepartement inför presentationen av höstbudgeten. Vi behöver ditt namn och ditt stöd! Sprid länken!


  RSS 2.0