Varför straffar regeringen de som saknar sjukpenning grundande inkomst?

Den hårda kritiken och de sjunkade opionionsiffrorna fick i går regeringen att gå ut med att man "backar" och att utförsäkrade nu plötsligt ska få "höjd ersättning". Syftet med panikåtgärderna är väl troligtvis att lugna opinionen och att få de friska att sluta bry sig om de utsatta gruppernas situation. De senaste förändringarna  innebär förhoppninsvis  en akut lindring av situationen för en del av de sjuka som riskerade att stå utan pengar  i slutet av januari.

Varför ska de långvarigt sjuka som saknar sjukpenning grundande inkomst straffas? 


I denna grupp återfinns de har tidsbegränsad sjukersättning på garantinivå. Förutom att de får sin ersättning sänkt från ca 7000 kronor i månaden till knappt 4000 kronor förlorar de också möjlighet att ansöka om bostadstillägg, vilket innebär att dessa 4000 kronor ska räcka till  hyra, mat och - ofta dyra - mediciner.

Detta gäller alla som blivit sjuka tidigt i livet innan de hunnit arbeta upp en SGI,  ca 10% av de med tidsbegränsad sjukersättning. Många allvarliga psykiatriska sjukdomar t.ex debuterar i ungdomsåren men kan, med rätt stöd av sämhället förbättras med tiden. Exempel är patienter med bipolär sjukdom, patienter med kombinationer av neuropsykiatriska störningar och allvarliga personlighets störningar, och patienter med schizofreni.

Dessa patientgrupper riskerar att stå helt utan stöd i och med att den tidsbegränsade sjukersättningen tagits bort.
Eftersom de saknar SGI kan de inte heller få förlängd sjukpenning även om de skulle uppfylla de nya "undantagskriteriena" Det enda alternativet som är varaktig sjukersättning, men de flesta psykiska sjukdomar har en förbättringspotential vilket gör att det endast i undantagsfall kommer att vara möjligt eller rimligt att ansöka om varaktig sjukersättning. För dem som då hamnar mellan stolarna är risken stor att de inte uppnår den psykiatriska förbättring som annars hade varit möjligt, - de samhälliga kostnaderna och det personliga lidandet av denna utebliva förbättring kommer att bli enorma.


Det är viktigt att påpeka att dessa tillstånd kan vara synnerligen allvarliga. Lidandet för den sjuke och för dess anhöriga är ofta mycket tungt och långvarigt och dessa tillstånd medför ofta en nedsättning av arbetsförmågan och en dödlighet som är klart jämförbar med cancersjukdomar.


Alltfler inser att kraven på sjuka är orimliga - men Reinfeldt är nöjd


I Expressens webenkät idag svarar 73% av 3780 svarande att kraven på sjukskrivna är för hårda.Reinfeldt besvarar kritiken med något i stil med lite spill får man räkna med. Börjar cynismen visa sitt rätta ansikte?

Pyrrhus-seger för cancerläkarna, nocebo för patienterna

Husmark backar och vill ge döende rätt att jobba deltid utan att utförsäkras..

men jag avundas inte cancer-läkarna som tvingas skriva intyg om att deras patienter är MYCKET ALLVARLIGT SJUKA med mycket DÅLIG prognos...

... patienterna har ju rätt att läsa sina intyg...

och kommer om inte annat att veta med att beviljad sjukpenning = dålig prognos

motsatsen till placebo heter nocebo..

 


Sjukförsäkringsdjungeln rörigare och rörigare

Cristina Husmark Pehrsson tvingades idag till ytterligare en reträtt med förslag om lättnader för vissa mycket allvarligt sjuka med dålig prognos. En lättnad för många cancersjuka, kanske, men knappast någon egentlig lösning på problemet med den havererade sjukförsäkringen. Det är nämligen ingen heltäckande lösning, utan endast ytterligare ett pusslande med undantag och särregler. Inget som är begripligt eller tryggande för den som blir sjuk, utan bara ytterligare nya pusselbitar. Hur ska läkare och patienter kunna hålla reda på vad som gäller och vad man har rätt till?  

Det grundläggande synsättet, att sjuka i regel mår bäst av att piskas till arbete oavsett den behandlande läkarens bedömning,  ligger fast. Det är bara när konsekvenserna blir alltför groteska som man behagar anpassa sig; syftet lär knappast vara omtanke om patienterna, utan om opinionsiffrorna.

DN

Bloggat
Kartan före verkligheten- om teoretisk arbetsförmåga
Peter Westerberg klubbar sjukregler
s-Buzz
Borg, Axen & Husmark, har ni tänkt fel? Eller bara inte tillräckligt?


http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3286716


Reinfeldt om sin vision för Sverige, anno 1993


http://www.youtube.com/watch?v=0zFiNNeKkOA

I kvällens Aktuellt ser vi vad det betyder i real politik (inslaget börjar 14:14 in på sändningen)

Obs missa inte; en av de bättre inslagen om Utförsäkringslagens konsekvenser.

 

 


RSS 2.0