Kåren vaknar! Läkartidningen uppmärksammar försäkringskassans trakasserier

Svårigheterna att väcka intresse för de stora förändringarna i sjukförsäkringen hos landets läkare har varit en av de motstånd som förvånat  och besvärat mig mest. Nu, när sjukförsäkringsreglerna börjar slå igenom på allvar, verkar detta äntligen vara på väg att ändras.

I veckans nummer av läkartidningen skriver cancerkirurgen Björn Örjeskog om hur hans sjukintyg till patienter som nyopererats för tarmcancer  ifrågasatts av försäkringskassan. I en enkät i asnlutning till artiklen svar 70% av de svarande läkarna att de tycker att patienter trakasseras av försäkringskassan. Flera läkare kommenterar och delar sina egna upplevelser. Detta är givetvis ingen vetenskaplig undersökning, men ändå en fingervisning om att läkarkåren äntligen börjar få upp ögonen för problemet - deras patienter riskerar att försämras pga trakassserier från försäkringskassan.

Det är alltså inte längre bara de med psykisk ohälsa eller "diffusa diagnoser" som misstros av försäkringskassan. Den ökade oron över hot om indragen sjukpenning blir en extra stressfaktor för cancerdrabbade, något som riskerar att försämra prognosen och livskvaliten. Cancersjuk, nyopererad med stomi - och kränkt. En olycka kommer sällan ensam, skulle man kunna säga. (Fast kanske den cancerdrabbade ändå kan "trösta" sig med att de har en "riktig" sjukdom, och därmed hålla kränkningen lite ifrån sig. För den som drabbats av depression eller ännu odignosticerade sjukdomar är detta än svårare - för dem blir hela deras lidande ifrågasatt.)

För övrigt kan man konstatera att Sveriges befolkning vill att deras läkare ska kräva att försäkringskassan tar deras sjukintyg på allvar - i alla fall om man får tro Aftonbladets webenkät. (AF)


Samling för Sjuka och Utblottade - NÄR, VAR och HUR?

Tack för allt stöd inför onsdagssamlingarna! Nu måste vi se till att det blir av - sprid budskapet!
 
NÄR? Samlingarna sker alltså klockan 12 den första onsdagen i varje månad; dvs den 4 februari, 4 mars, 1 april etc.

VAR ? Mötesplatsen - ditt lokala "Stortorg", dvs samhällets centrala torg.

(I Stockholm föreslår jag preliminärt samling utanför Centralens huvudentré -  vid Vasagatan- det ligger strategiskt nära försäkringskassans huvudkontor. )

Var ni ska mötas i resten av landet görs lämpligen upp lokalt, kanske som en kommentar till detta inlägg?

HUR ? 
Vi samlas helt enkelt. Om någon orkar skriva plakat, eller skriva ut några namninsamlings listor är det förstås  helt ok. Kanske kan man göra pamfletter att dela ut. Kan du inte komma själv kanske du kan tipsa någon vännina?
Räkna gärna hur många ni är på ert lokala torg, och maila mig sedan gärna om detta.

Väl mött!
 


Samling vid pumparna!

Nu är det dags!    Dags för samling!    Dags att höja rösterna!

Vi kan INTE acceptera att samhället trampar på alla som har haft "mage" att bli sjuka!

Vi kan INTE acceptera de förändringar i socialförsäkringarna som gör att den svenska lågkonjunkturen riskerar att bli längre och djupare än nödvändigt!

Vi kan INTE acceptera att politiker, media och myndigheter beter sig som om de vore både blinda och döva!

Vi kan INTE acceptera dumhet, förakt och feghet!

Vi börjar med oss själva. Den som har arbetsförmåga ska givetvis stå till arbetsmarknadens förfogande. Vi stödjer givetvis inte fusk eller slentrianmässiga sjukskrivningar.

Vi samlar oss till stöd för de som på grund av sjukdom inte kan arbeta. Vi samlar oss för alla de som pga psykisk eller fysisk ohälsa inte kan försörja sig själva, men som har räkningar och hyra att betala. Vi samlas för alla dem som är oroliga för framtiden, för alla som blivit kränkta eller okänsligt ifrågasatta av försäkringskassan, media eller politiker. Med insikt om vår egen sårbarhet och vårt eget värde samlas vi för att iscensätta en kursändring för Sverige, en kursändring  från "sköt dig själv, och skit i andra" till "delat ansvar, gemensam framtid".

Över hela vårt land börjar vi samlas. Vi samlas på samhällets/stadens största torg kl 12 den första onsdagen varje månad. Vi besinnar att vår välfärd beror och kommer att bero på vår förmåga att samarbeta och ta hand om varandra. 

Väl mött den 4 februari, den 4 mars och den 1 april ! 

Och även om du står där ensam, känn dig stolt. DU var där! Maila oss sedan så får vi se hur många som samlades över hela vårt land! UTHÅLLIGHET är framgångs moder!

Relaterar till DN1DN2, DN3  Dn4 AF
Relaterade bloggar: 1,2, 3, 4, 5 6 7 8 9

                       försäkringskassan 
 

Skitpolitik för ett skitår

2009 - ett skitår. Ingen kan väl ha undgått Littorins benämning på det nya året, som ännu är i sin linda. Ett skitår. Underförstått, ett förlorat år, ha inga förväntningar på politiken. Politiken får vänta till nästa år, eller till konjunkturen vänder. Politik utan ambitioner, utan ansvar, en vindflöjel. Ett rungande "det är inte vårt fel".  Och visst finns det en liten sanning i detta. Ingen kan skylla hela finanskrisen eller lågkonjunturen på Littorin, Borg eller Reinfeldt. Trots de har de ett ansvar- liksom Obama är de folkvalda för att göra det bästa för sitt folk- och om de vill resignera borde de göra det ordentligt, och lämna sina poster till någon som är villig att ta sig an detta år, skitår eller ej.

Fast har då verkligen regeringen varken makt eller ansvar för skitåret 2009? Niklas Ekdal skriver i DN att regeringens politik var utformad för högkonjunktur, och jag tror han har helt rätt. En högkojunktur med brist på arbetskraft, hotande pensionsavgångar, och risk för stigande löneanspråk som hotade Sveriges konkurenskraft på den globala marknaden, liksom minskade vinstutdelning för aktieägare och styrelseledamöter. Begränsad tillväxt i pensionsfonderna. Hotbilden som etsade sig fast i den välbärgade fyrtiotalisternas reptilhjärna-  kommer jag ha råd att köpa mig fri från ålderdomens krämpor och beroende? Eller kommer jag, liksom mina föräldrar, bli övergivna på ett kommunalt underbemannat ålderdomshem, med duschning var 14:e dag?

Fast den hotbilden tillhör gårdagen, till tiden före finanskrash och lågkonjunktur. Få saker är farligare än att låta sig styras av en falsk hotbild som likt uppskrämda gesäller springer rakt ned i stupet. För regeringens politik saknar faktiskt inte betydelse, detta skitår 2009 - tvärtom. Reformerna, som riksdagen röstade igenom år 1 och 2 Före SkitÅret (FSÅ) får oss att likt uppskrämda gesäller springer rakt ned i ned för lågkonjunturens avgrund.

Några dystra, för att inte säga skitdystra exempel:

1. Begränsningar i A-kassan.

Fler utförsäkras från a-kassan, trots att utsikterna att få ett jobb är usla. Utförsäkrade hänvisas till socialbidrag. Deras köpkraft minskar och kommunens ekonomi pressas. Kommunen tvingas dra ned på sin verksamhet vilket leder till att fler förlorar jobbet.

2. Utförsäkring av sjuka

Sjukas arbtsförmåga bedöms emot en fiktiv arbetsmarknad utan hänsyn till den sjukes faktiska möjligheter. Ingen hänsyn tas till  avsaknad a v utbildning, sociala förhållanden, ålder eller bostads ort. Läkarintyg överprövas av fk handläggare utan beslutsrätt och namnlösa och ansvarsbefriade försäkringsmedicinska rådgivare. Om den sjuke inte kan återgå till sin anställning efter 6 månader ser det dystert ut. De tvingas till arbetsförmedlingen men de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen gör att flertalet inte kommer att ha rätt till a-kassa. Den sjuke hänvisas till att leva på sina anhöriga eller sina tillgångar tills de är tillräckligt utblottade för att få socialbidrag. För ett fåtal kanske detta är en positiv kraft, för det stora flertalet dock knappast en salutogen process.

3. Hårdare regler för skuldsatta 

Skuldsatta kan numera tvingas göra sig av med sin bostad för att betala sina skulder. Fast bostadspriserna är pressade och möjligheten att som skuldsatt få ett hyreskontrakt är svårt. Skuldsanering kan inte börja löpa utan en fast inkomst, så för de utförsäkrade förblir skuldfällan låst.

På individ ovh familjenivå kan detta givetvis innebära ekonomisk och social katastrof.  På folkhälsoinvå likaså. Fast allvarligast är kanske ändå konsekvenserna på makro-nivå. Vad kommer att hända med svenskarnas köpkraft, hur många affärsidkare kommer att vara tvungna att slå igen pga att kunderna sviker, hur många goda idéer kommer att läggas i malpåsen? Frågan är inte bara hur Sveriges balansräkning kommer att bli skitåret 2009, utan snarare hur Sverige bäddar för de de stora pensionsåren 2011 och 2012, och de tunga vårdåren 2025- 2040.

Den som lever får se.Relaterat i media: DN, Dn1, DN (ledare), SvD, Svd2, E24

Bloggat om: skitår, 2009, lågkonjunkturarbetslöshetvarselutförsäkradsjuk, politik, ekonomi ångest

knuff, nyligen, twingly

Dagens bloggtips: Tankar om pengar

Jul-utförsäkringsbrevet till de sjuka

Åter på jobbet finner jag brevet från försäkringskassan. (Det gäller inte mig eller någon av mina egna patienter, inte denna gång). 

 
Brevet som daterats den 23/12-2008 lyder:

Sjukpenning

Du har fått det här brevet därför att du är sjukskriven. Försäkringskassan utreder om du har rätt till sjukpenning.

Eftersom du inte har någon anställning ska försäkringskassan bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den reguljä'ra arbetsmarknaden. Utifrån de medicinska underlag som finns i ärendet bedömer Försäkringskassan att din arbetsförmåga inte är nedsatt med mer än en fjärdedel i förhållande till arbeten på den reguljära arbetsmarknaden trots dina besvär.

Din läkare har utfärdat ett läkarutlåtandet den X i oktober 2008. Ärendet lämnades till försäkringsmedicinsk yttrande, se bilaga. Därefter har ytterligare ett läkarintyg inkommit som är utfärdat den 18 dec 2008. Av läkarintyget framkommer inget nytt ur medicinsk synpunkt.

Utifrån de uppgifterna överväger Försäkringskassan att inte betala någon sjukpenning till dig från och med 22 januari 2009.

Du har möjlighet att lämna synpunkter

Innan försäkringskassan beslutar har du möjlighet att lämna synpunkter. Hör av dig senast den 12 januari 2009. Om du inte hör av dig då kommer Försäkringskassan att besluta utifrån de uppgifter som finns nu.

Varför kan du inte få sjukpenning?
Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga inte är nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Du har därför inte rätt till sjukpenning trots utmattningsdepression.

Vill du ha kontakt med arbetsförmedlingen?
Försäkringskassan erbjuder dig ett möte tillsammans med arbetsförmedlingen, eftersom du inte har någon anställning.

Syftet med mötet är att du ska få information om vilket stöd du kan få från arbetsförmedlingen för att du ska kunna börja arbeta igen.

Hör av dig senast den 12 januari om du vill boka tid för ett möte.

För att du ska få behålla din sjukpenninggrundande inkomst måste du omgående registrera dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Bestämmelserna om att du kan få sjukpenning bara om du saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom finns i 3 kap 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
Jag kan bara ana den 60-åriga kvinnas förtvivlan denna julhelg. Två läkarintyg som beskriver varaktigt fullständigt nedsatt arbetsförmåga pågrund av allvarliga psykiska och fysiska "besvär". Ett torrt brev daterat dagen före julafton, överklagande tiden fylld av helgdagar..
 
Hur många sådana här brev har försäkringskassan skickat ut?  Hur mår de som fått dem?

Hur mår de som skickat dem?

Och hur mår du, Cristina Husmark? Och du, Bettina Kashefi?


Kanske skäms ni inte, kanske har ni varken hjärta eller förstånd till medlidande med de som inte haft de lika väl förspänt i livet som ni? Kanske har era hjärtan förhärdats av brist på kärlek? Kanske har ni försts bakom ljuset av nyliberala såkallade hälsoekonomer.. 

Jag vet inte, jag vet bara att vi är många som är ledsna i dag, kränkta,arga och förtvivlade.
Jag vet bara att vi ger inte upp, inte låter oss tystas.
Vi fortsätter att maila riksdag, regering och försäkringskassan.
 
Vi höjer våra röster och kräver Respekt för Sjuka och Utsattas rätt i samhället!

Gott Nytt 2009!

Årets första dag går mot sitt slut..
Ett år fött i oro och pessimism
Ett år fött med hopp om förändring
Ett år som vi ännu inte känner
Ett år som vi, just du och jag, har möjlighet att påverka
Ett år jag ger mitt nyårslöfte
 
I år ska jag:
gunga mer i parken
dansa mer
läsa flera sagor
plantera flera blommor
koka goda grytor
sjunga många sånger
borsta flera tänder
lyssna mer
men... amma mindre


Många kramar,
Jenny

RSS 2.0