Förtvivlan och kapitalförstöring bakom sjukskrivningsstatistiken

Socialdepartementet, Nationellt Försäkringsmedicinskt forum och Försäkringskassan slår sig för bröstet, sjukskrivningarna går ner kraftigt. Tänk om det också betydde att människor blivit friskare! Men tillströmningen till RESURS tyder på något annat, att människor är förtvivlade, sjuka och slitna - men tvingar sig till jobbet ändå; andra är inte längre sjukskrivna men inte heller tillbaka på jobbet; de har istället blivit arbetslösa eller utförsäkrade. Frisk förklarade eller "arbetsförmåge-förklarade" kanske det borde heta. "vi frågar inte hur sjuk du är" - vi frågar om det inte går att utförsäkrad dig från sjukförsäkringen.

Och med den målsättningen är det knappast förvånande att sjukskrivningstalen minskar, motsatsen skulle tyda på civil olydnad av aldrig tidigare skådade mått, knappast något som skulle vara förenligt för fortsatt arbete på försäkringskassan.

Men, vad händer då dessa familjer som drabbats av sjukdom? Som får hanka sig fram på i bästa fall en inkomst? Som inte ser någon ljusning för ekonomin, som kanske måste sälja hus och hem? Hur påverkas den sjuke? Stämningen i familjen? Barnen?

Jag tvivlar på att vi kommer att få se några studier om detta, för forskningen ska inte handla om hur de utförsäkrades hälsa drabbas utan om arbetsförmåga och sjukskrivningsattityder. Och som man frågar brukar man få svar!

Men om du eller dina anhöriga hotas av utförsäkring så vill vi på Resurs gärna veta! Dina berättelser blir vår kunskap!


DNs janusansikte sårar sjuka

Dagens Nyheter, en av mina starkaste kopplingar till Moder Svea. Tidningen jag läste via nätet under de tre år jag var bosatt i USA på nittiotalet,( (och som mamma sände till mig i buntar över atlanten på 80-talet). De senaste åren har jag ömsom tagit avstånd, ömsom hoppats. Prenumerarat 3 månader, hoppat av 6 månader. Provat Svenskan, Fria tidningen, Metro.

"Dagens Nyheters själ kan sammanfattas i tre ord: kunskap, kvalitet, empati. Vi tar fram egna viktiga nyheter varje dag." skriver redaktören. DN vill gärna se sig själva som en viktig förkämpe för svaga, en vilja man senast uttryckt i serien om solidaritet, och i reportagen om Dawit Isaak.

Den som är svag och sjuk andas ut, känner sig hemma, trygg.

Men sedan händer det som inte får hända. Samma trygga famn förvrids och börjar slå, håna, förlöjliga. Hur många gånger har jag inte sagt till DNs telefonförsäljare att "NEJ tack" den tidningen vill jag INTE ha, ens gratis den har skrivit saker som sårat mig alltför mycket". Men som en misshandlad hustru, har jag sedan ursäktat och förlåtit och till och med låtit mig bli en del av den. Och jag är ännu inte reedo att helt göra upp helt .. men idag ska jag åtminstone prata ut..

Empati säger ni.. men visar ni det... Förstår ni att ERA ord sårar, sårar de svagaste?

Eller vad ska man säga om ledarredaktionens drivande av genomförandet av sjukförsäkringen


Eller kolumnisten Hanne Kjöller, som självutnämnd mobbare av alla sjukskriva, som ensidigt återvänder till att håna
sjukskrivna, sjukförsäkringen och företrädare för svensk psykatri (Marie Åsberg, och nu senast Alexander Perski)  (senast på dagens ledarsida, dock endast i pappersidningen)


Eller ekonomiredaktionens oreflekterade kopierande av massutskickad statlig propaganda .

DN - förstår ni vad ont ni gör , att ni har makt och inflytande att såra era läsare och göra dem utblottade!! Att ni som en av Sveriges ledande tidningar har ett stort ansvar för det som sker i vårt land!

DN - jag hoppas och ber att ni ska ta detta på allvar! För det är allvar nu! Vi ser att sjuka som hotas av utförsäkring får självmordstankar, självmordstankar som i kombination med hopplöshet kan leda till döden! Att som sjuk dessutom bli utsatt för förlöjligande i media är oacceptabelt !!!


"De starka ska hjälpa de svaga"
Sjukfrånvaron: Sjukskrivning i ingens tjänst.

Snabb minskning av ohälsotalet
Sjukskrivna går tillbaka till jobbet TT
Sjukas arbetsförmåga prövas för sällan
"Nya regler ska garantera att det fungerar"
Ohälsan skiftar med moralen
Svenska folkets tillfrisknande en synvilla
Kamp på två fronter
"Få påverkas av nya regler för sjukpenning"
Miljardsvinn i trygghetssystemet
Sjukförsäkring kostar staten mindre
Var femte med sjukersättning fuskade TT
Stoppa fusket
"Av socialbidragspengarna fuskas en femtedel bort"
"20 miljarder i bidrag betalas ut felaktigt"
Pengar för vård gick till lyxbilar
Rätt tänkt i sen timme. (Kjöller)
Att stå sitt kast
Miljarder i felaktiga utbetalningar TT
Fler bidragsfuskare anmäls anonymt
Misstänkt fusk med föräldrapenning
Skatteregler ska bli enklare
Regeringen skärper jakten på bidragsfuskare
Ännu mer arbetsmiljö
I skyttegraven
Hur gick det till när svenskarna brändes ut
Friska förslag mot sjuk frånvaro
Sjuk lovsång
"Försäkringskassan kontaktar bara fyra av tio långtidssjuka"
Rätt tänkt men nästan tio år för sent.
Socialdemokrat utreder sjuka åt alliansen


Det är allvar nu!!

"Det är allvar nu", så önskar jag att rubriken var på artiklen.- ja, för RESURS är faktiskt i DN idag! Överlag är jag nöjd och tacksam med artikeln. Men perfektionisten i mig grubblar, hur kommer den att läsas, förstås, missförstås? Är den tillräckligt slagkraftig, tillräckligt balanserad. Ja, ödmjuk är den då inte alls..

Men detta är ju på sätt och vis finlir och bagateller- det viktiga är att vi når ut, och det snabbt. För det är verkligen allvar nu! På RESURS forum på NING (kanske kan det heta ResNING!) har vi fått bevittna hur självmordstankarna slår rot när hotet om att bli utförsäkrad inte längre går att skaka av sig. Att vara kroniskt sjuk och sakna försörjningsmöjligheter, rädslan att bli uteliggare.. hopplöshet och självmordstankar.. en farlig kombination

Jag slängde i väg några mail till Husmark, Reinfelt och kompani om det i går, de som har makt och möjlighet måste göra något NU... människor riskerar faktiskt att inte bara bli ruinerade, utan faktiskt att dö!! Dö av de starkas förakt och hån, dö av regeringens och myndigheternas beslut. Nej, jag överdriver inte.

Så åter till artikeln. Starka och svag. Jag gillar det inte. Jag ser inte sjuka som svaga. Det är klart att man kan bli svag av sjukdom, men de människor jag möter som mina patienter, jag ser dem aldrig som svaga människor! 


Det är allvar nu !!

"Det är allvar nu", så önskar jag att rubriken var på artiklen.- ja, för RESURS är faktiskt i DN idag! Överlag är jag nöjd och tacksam med artikeln. Men perfektionisten i mig grubblar, hur kommer den att läsas, förstås, missförstås? Är den tillräckligt slagkraftig, tillräckligt balanserad. Ja, ödmjuk är den då inte alls..

Men detta är ju på sätt och vis finlir och bagateller- det viktiga är att vi når ut, och det snabbt. För det är verkligen allvar nu! På RESURS forum på NING (kanske kan det heta ResNING!) har vi fått bevittna hur självmordstankarna slår rot när hotet om att bli utförsäkrad inte längre går att skaka av sig. Att vara kroniskt sjuk och sakna försörjningsmöjligheter, rädslan att bli uteliggare.. hopplöshet och självmordstankar.. en farlig kombination

Jag slängde i väg några mail till Husmark, Reinfelt och kompani om det i går, de som har makt och möjlighet måste göra något NU... människor riskerar faktiskt att inte bara bli ruinerade, utan faktiskt att dö!! Dö av de starkas förakt och hån, dö av regeringens och myndigheternas beslut. Nej, jag överdriver inte.

Så åter till artikeln. Starka och svag. Jag gillar det inte. Jag ser inte sjuka som svaga. Det är klart att man kan bli svag av sjukdom, men de människor jag möter som mina patienter, jag ser dem aldrig som svaga människor! 


Indignation drar in den givmilda handen

Att bli lurad eller utnyttjad. Få situationer väcker så snabbt avståndstagande som den upptäcker eller misstänker att deras välvilja eller tilltro utnyttjas på ett oärligt sätt. Den lurade vill snabbt dra in handen, vända sig om och lova sig själv att aldrig vara så naiv igen. Den som blivit lurad känner skam, avståndstagnade, besvikelse, ilska.. Känslor som är närmast oförenliga med omtanke, givmildhet eller tilltro. Tyvärr har detta drabbat de sjuka.. 

För visst finns det fuskare. De som behållit sjukpengen fast de jobbat, några lite grann, andra mycket. Några i legitima brancher, andra i kriminella eller tveksamma. Ibland av nödtvång, ibland av girighet. Människan lockas lätt att gå genvägar, även när dessa är otillåtna eller moraliskt tvivelaktiga.

Så här står vi då med detta dilemma. Människor är inte alltid goda eller tillförlitliga, och samtidigt finns det många människor som behöver andras stöd för att överleva en svår tid i livet. Sjukdom kan drabba vem som helst, jag vet inte om jag är frisk i morgon. Att hjälpas åt är det enda sättet för samhället att överleva.

För den starke parten, den som ser sig som givare (att sedan sjukförsäkringen betalas av oss alla är en annan sak), innebär detta att tvingas acceptera att utsätta sig för en risk, en risk att bli utnyttjad, lurad, "kränkt".  Att staten är en myndighet och inte en individ gör detta både enklare och svårare.. Enklare för att den, statskassan, faktiskt inte känner något alls....

Många är vi dock, som åtminstone delvis, identifierar oss själva med statskassan. Det är inte bara staten, utan även vi som individer, som skattebetalare som samhällsmedborgare som känner oss lurade av dessa fuskare, Vi känner oss indignierade och vill dra undan vårt stöd, vår välsignelse.. 

Men till skillnad från staten, har vi individer också möjlighet till mognad och insikt.. Till skillnad från staten kan vi lära oss att inte bara styras av känslor utan också av förnuft. Och vårt förnuft säger oss att att våra känslor ofta spelar oss ett spratt. Att känslan av indikgnation inte alltid står i proportion till antalet kronor man blivit lurad på..och att
risken att bli lurad och utnyttjad kanske man kan tvingas acceptera om samhället ska kunna fungera. Svårt, men inte omöjligt, är det att vända rädslan att bli lurad till stothet och storsinthet. Försöka duger.


Media-indignationen:
Ledde restaurang och fick sjukpeng 
Ledde restaurang och fick sjukpeng
Ledde restaurang och fick sjukpeng
Ledde restaurang och fick sjukpeng
Ledde restaurang och fick sjukpeng
Ledde restaurang och fick sjukpeng
Ledde restaurang och fick sjukpengMotala & Vadstena Tidning 
Ledde restaurang och fick sjukpengTTELA 
Ledde restaurang och fick sjukpengHelagotland 
Ledde restaurang och fick sjukpengGefle Dagblad 
Ledde restaurang och fick sjukpengLänstidningen Östersund 
Ledde restaurang och fick sjukpengÖstgöta Correspondenten 
Ledde restaurang och fick sjukpengNorrbottens-Kuriren 
Ledde restaurang och fick sjukpengMetro 
Ledde restaurang och fick sjukpengAllehanda.se 
Ledde restaurang och fick sjukpengDagen 
Ledde restaurang och fick sjukpengNorrköpings Tidningar 
Ledde restaurang och fick sjukpengDalarnas Tidningar 
Ledde restaurang och fick sjukpengNorra Skåne 
Ledde restaurang och fick sjukpengHallandsposten 
Ledde restaurang och fick sjukpengYstads Allehanda 
Ledde restaurang och fick sjukpengÖstersunds-Posten 
Ledde restaurang och fick sjukpengHallands Nyheter 
Ledde restaurang och fick sjukpengNerikes Allehanda 
Ledde restaurang och fick sjukpengSundsvalls Tidning 
Ledde restaurang och fick sjukpengTrelleborgs Allehanda 
Ledde restaurang och fick sjukpengVästerviks Tidningen 
Ledde restaurang och fick sjukpengArbetarbladet 
Ledde restaurang och fick sjukpengPiteå-Tidningen 
Ledde restaurang och fick sjukpengEskilstuna-Kuriren 
Ledde restaurang och fick sjukpengLaholms Tidning 
Ledde restaurang och fick sjukpengNorrländska Socialdemokraten 
Ledde restaurang och fick sjukpengKristianstadbladet 
Ledde restaurang och fick sjukpengSkånska Dagbladet 
Ledde restaurang och fick sjukpengNyhetskanalen 
Ledde restaurang och fick sjukpengVästerbottens-Kuriren 
Ledde restaurang och fick sjukpengBohusläningen 
Ledde restaurang och fick sjukpengHelsingborgs Dagblad 
Ledde restaurang och fick sjukpengUpsala Nya Tidning 
Ledde restaurang och fick sjukpengBorås Tidning 
Ledde restaurang och fick sjukpengVestmanlands Läns Tidning 
Ledde restaurang och fick sjukpengNorra Västerbotten 
Ledde restaurang och fick sjukpengBarometern 
Ledde restaurang och fick sjukpeng
 Ledde restaurang och fick sjukpeng Dagens Nyheter, 4 minuter sedan
Ledde restaurang och fick sjukpeng Nyheter24, 35 minuter sedan
Ledde restaurang och fick sjukpeng Vestmanlands Läns Tidning, 4 timmar sedan


Att andelen fuskare är mycket lågt är en annan sak, i media bilden räcker det ju med något enstaka fall för att indignera hela Sverige....

Rösterna höjs för sjuka! Snart kommer alla att höra!

Om ni undrat varför det blivit lite stillsamt på bloggen beror det på att RESURS håller på att boa in sig i sitt nya sociala forum http://resurs.ning.com/   .  Här hoppas vi kunna samla något viktigt för dig som blivit sjuk eller utförsäkrad, medmänniskor som har liknande erfarenheter.

En av de funktioner som finns i forumet är uppdateringar på olika aktuella händelser inom ämnen som försäkringskassa, utförsäkring, Husmark, rehabilitering..

Här hittade jag i kväll en viktig länk: Ulla LIndquist (LO) uttalar sig i media efter möte med socialförsäkringsminister Husmark..  Nya regler lägger orimlig börda på sjukskrivna.    

Rösterna kommer att börja höjas allt mer när konsekvenserna av utförsäkringslagens tsunamivåg sköljer över befolkningen.. kanske kommer det då att gå upp för både regering och opposition att både sjuka och deras anhöriga också är väljare... 

För dig som vill göra din röst hörd, eller bara få lite stöd och tröst säger jag, engagera dig!
Du är inte ensam och tillsammans är vi starka.


Resurskramar!


Utförsäkringslagen efter 3 månader: 700 sjuka har blivit arbetslösa

Att DN Ekonomi  i dessa dagar lyfter fram en artikel om "den överdriva farhågan att skjukskriva blir arbetslösa" förvånar föga. DN s ledarsida har hela tiden varit öppen med att de ser positivt på införandet av "bortre parentes" i sjukförsäkringen, och att de nu väljer att publicera stöd för den tesen får väl därför betraktas som förutsägbart.

Det är inte heller särskilt förvånande att många sjukfall avslutas inom 180 dagar, eller att de flesta av dem återvänder till sina arbeten. För det första betonar ju detta att de flesta sjukdomar faktiskt blir bättre med tiden, och för det andra att den egna arbetsplatsen för de flesta är det som för patienten känns mest naturligt att återvända till. Men RESURS kritik har aldrig handlat om att de flesta skulle bli utförsäkrade, utan att utförsäkring ses som en rimlig lösning på sjukskrivningsproblematiken över huvud taget. För mig räcker det om det drabbar en sjuk att bli utförsäkrad för att det ska vara en för mycket.

Men siffrorna visar betydligt dystrare siffror än så. Av de 9500 som inte längre är sjukskriva har 14 % istället från sjukersättning. Eftersom den tidsbegränsade sjukersättningen inte finns längre betyder det att denna grupp består av männiksor som drabbats av skador som lett till "stadigvarande och varaktiga" nedsättning av arbetsförmåga, en grupp som alltså inte kommer att få någon mer hjälp av försäkringskassan till rehabilitering.


Ytterligare 2000 personer, eller  ca 20% söker nytt jobb via arbetsförmedlingen, varav 700 personer är arbetslösa. 700 sjuka  som redan tvingats bort från sina arbetsplatser för att söka jobb på en mycket dyster arbetsmarknad. Och glöm inte bort att många av dem fortfarande är sjuka..  

Hur många sjuka som tvingats tillbaka till sina arbetsplatser fast de egentligen inte orkar framgår inte av statistiken, inte heller hur deras hälsotillstånd på sikt påverkas av att de tvingats återgå i förtid till arbetet.

Var uppmärksamma, propagandakriget har bara börjat.. och något stöd från S kan man knappast vänta..


Syna hälsoekonomin, den blocköverskridande de-habiliterings strategin!

Ersta Neurorehab har vårdat och rehabiliterat patienter som drabbats av stroke, ms och parkinsson sedan 1970-talet. Vid årskiftet lägger de ned. Orsaken: Konkurrens-politiken. När man räknade på upphandlingen fann man att man skulle gå med 15 miljoner i förlust/år, man skulle bland anant bara få betalt för att vårda hälften av de patienter man tar emot idag.. och istället för att försöka pressa personal eller patienter till kvalitetsförsämringar fann man att den ändå renhåriga slutsatsen var att inte lägga in något anbud. Ett väl fungerande rehabiliterings sjukhus får gå i graven.

Är detta en enskild händelse? Hur kan den förstås, förklaras?

Det handlar om hälsoekonomi, den kvasivetenskapliga ideologi som styr sjukvården i allt högre grad. Företrädare för denna ideologi finns i alla läger och i alla nivåer, det är så Sverige styrs idag. Upphandling, anbud, konkurrens. Den som erbjuder att göra det politikerna vill köpa så billigt som möjligt vinner. Kvaliteten ska garanteras i olika mätvariabler som vårdgivarna ska samla in.. ett typiskt mått är hur stor andel av patienterna som har en vårdplan. Men sådana enkelt mätbara kvalitetsmått blir oftast ganska missvisande, helt enkelt för att kvalite i vården handlar om så mycket mer än vissa utvalda kvalitetsmått, kvalitetsmått som snabbt blir propaganda. Politiker hörs berömma sig över att de ska satsa på tillgänglighet eller delaktighet. Det låter så bra, och det är lätt att visa resultat.

Men baksidan av myntet hålls döljt i mörker. Kvalitetsmåtten mäter bara vissa dimensioner av vården, och allt annat blir en barlast. Vård handlar mycket om tid och om möten.. att ha tid att lyssna.. ha tid att förstå.. ha tid att hjälpa.. på sikt är det dessa mer svårmätbara dimensioner som skapar kvalité och effektivitet. Men när vårdgivaren måste satsa allt mer energi på att samla "pinnar" och mätbar statistik (såsom antal besök/vecka, eller antalet vårdplaner/år) förvandlas plötsligt ett viktigt samtal med en kollega, ett viktigt samtal med en anhörig, eller ett viktigt samtal med försäkringskassans handläggare till sådant som inte syns och därför inte heller ger ekonomisk ersättning. De vårdgivare som struntar i dessa samtal ser då effektiva ut.

Tyvärr, eller tack och lov, har de flesta som jobbar inom vården bättre sinne för omsorg än för ekonomi, och de flesta av oss gör massor av saker som vi ser att patienter och anhöriga behöver trots att vi inte får några "pinnar" för det.  Men i längden blir det ju ohållbart att det man gör inte värderas av den som ska betala för det.. Politikernas och ekonomernas misstro av vårdgivarna är inte gratis...


Läs mer om Erstagårdskliniken (DN).


Bloggkritik  av hälsoekonomi

Alliansen vill privatisera offentlig sektor - Vården först

den sinnessjuka vården

Pest och kolera (Kortblogg 4/10),
När kommunikationen i hjärnan kortsluts och inte når ut till eller från verksamheten
Märklig BT-ledare
Släpp tankarna loss det är höst!

Hur Jävla Naiva Får Man Vara !

Psykiatri i privat regi - analys av Veckans fråga (15)

Som man frågar får man svar
verklig konkurrens i Stockholm
Spelande är lönsamt men farligt

Kända förespråkare för hälsoekonomi:
 
Den hälsosamme ekonomisten - av Mattias Lundbäck
Det som krävs för bättre vård

Kritik av hälsoekonomi i socialdemokratin:
"S drivs av Wall Streets bankruttmässiga ideologi"
Sossarna och konkurenssamhället 
F.d sosse-minister: Socialdemokratin är på väg att ta en nyliberal form

Slutligen lyfter vi blicken till vårt nordiska grannland OECD:s medicin: Isländsk krona och privat sjukvård


HSOs Folder

Roligt med många nya RESURS-vänner!   Efter seminariet i Härnösand har vi fått mycket frågor om materialet. Jag önskar att konferansen kunde ordnas på fler platser i landet, men det kräver ju en hel del planering. Om någon känner sig manad att ta i tu med det är det ju väldigt välkommet. I väntan är ni välkomna att ta del av HSOs Folder om Sjukförsäkringen.
 

Tack Gertie!

Trött men nöjd är jag på väg hem från Härnösand och HSO Västernorrlands temadag om sjukförsäkringen och "rehabiliterings satsningen". Det fullspäckade programmet började med att jurist Erik Ward informerade om de nya sjukförsäkringsreglerna, vilka krav man kan ställa på försäkringskassorna och om hur man överklagar. Han berättade att han numera var nedring av förtvivlade människor som blivit utförsäkrade.

Efter pausen berättade Jeanette Sehlberg om rehabiliterings garantin och erfter det kom jag in och gjorde en del kritiska kommenterarer. Det blev ganska klart att rehab garantin inte kommer att bli någon mirakel kur, även om det kanske kan bli en möjlighet för en del. Mest besvärande är att det kommer att vara nästan omöjligt att utvärdera om rehab insatser är efektiva eller inte, att det fungerat i kontrollerade studier säger inte så mycket om hur bra det fungerar i verkligheten när betingelserna är helt annorlunda. Dessutom är det bara en liten grupp av de långtidessjukskrivna som kommer att bedömas lämpliga för att ingå i garantin.

På eftermiddagen berättade Berit Edblad om hur arbetsförmedlingen ska arbeta med de olika grupperna av sjuka, de sjuka med anställning, sjuka arbetslösa och sjuka arbetslösa med rehabiliterings behov. En grupp som riskerar att drababs extra hårt är de som är deltidssjukskrivna men som inte bedöms klara att gå upp i heltid på sin nuvarande arbetsplats, dessa kommer att få ställa sig till arbetsmarknadens förfogande på heltid! Hur många är det inte som är väldigt glada för att orkar arbeta 50 eller 75%? Då möjligheterna att stämpla på deltid begränsats riskerar nu den gruppen att bli heltidsarbetslösa istället. Var det verkligen det alliansen ville?

Eftermiddagen avslutades med att Helena Perlerot från ST berättade om sin fackliga oro för att arbetsförmedlingen kommer att gå på knäna när allt fler sjuka hänvisas till dem.. 

Arrangemanget, som var välbesökt (ca 70 deltagare), var mycket välordnat och trevligt och kommer att lägga grund för ett spännande samarbete framöver!


Tack Gertie och HSO västernorrland! 

Skulle hon tycka om princesstårta?

Internationella kvinnodagen, RESURS 1 års dag. Öppet hus med tårta-- men vilken tårta ska man köpa.. Vilken tycker hon (eller han, för den delen) bäst om?

Ett vardagligt beslutsfattande, eller en sofistikerad övning i empati?

I dagens DN berättas om ny och intressant hjärnforskning av proffessor Susan Fiske. Män som ser på kvinnor i bikini använder sin instrumentella del av hjärnan, och den empatiska delen stängs av.. PRECIS som SKER NÄR VI SER PÅ HEMLÖSA och KNARKARE, fortsätter hon. Den empatiska delen av hjärnan, i mitten av pannloben, stängs av när vi kommer i kontakt med människor av låg social status. Eurueka.. Solidariteten som försvann är en av forskarna förstådd neurologisk process. Inte konstigt att det inte är lätt att vara sjuk, utslagen, och hemlös- omgivningen behandlaren faktiskt som ett objekt. Inte som en människa, med känslor och behov.

Men det finns ett sätt, fortsätter Susan, att få hjärnan att återfå empatin med den utslagne. Tänk dig att du står i ett soppkök... framför dig står en utslagen hemlös.. och du tänker.. Skulle han tycka om brococoli?

Fast, jag hade inte tänkt bjuda på broccoli..   

tarta_princesstarta.jpg


RESURS årskrönika

I morgon, på internationella kvinnodagen, fyller Resurs 1 år. Det firas med tårta hemma hos mig i Stockholm. (Intresserade kan maila mig för tid och plats, resurs@resurs.be). Det har varit ett omvälvande år för mig, från den första ilskan över skriverierna i dagspressen till manifestationer och samarbete med handikapp och patientorganisationer över hela landet. Årets största aktion, Påskuppropet, samlade totalt över 3000 namn och inlämnades den 20 maj till Socialdepartementet, bevakat av TV4 och tidningen Kollega. Här nedan finns en sammanställning över årets aktioner, påminn mig gärna om jag glömt något:

Mars 2008-

Påskuppropet påbörjas, hela riksdagen mailas. Vår jurist förbereder matrial och konsekvensbeskrivning av de nya reglera. Mailkampanj pågörjas.
Påskägg med namnlistor överlämnas till Gunnar Axén, ordförande i socialförsäkringsutskottet.
Mailkampanj med ledamöter i socialförsäkringsutskottet påbörjas.

April 2008.

Påskuppropet fortsätter.
Skriver ett inlägg om skatter och transfereringar som känns mer relevant nu i lågkonjunkturen.

Maj 2008
19/5 Deltar i SKLs konferans "Sjukskrivning på bättringsvägen".  Informerar om RESURS.
20/5 Protestlistan med då drygt 2500 namn överlämnas till Christina Husmark Pehrsson.

Juni 2008
3/6 Deltar i manifestationer och torgmöte "Trampa inte på min kompis" på Mynttorget.
4/6 Debatt i kammaren om de nya sjukförsäkringslagen. Resurs bevakar och intervjuas i TV4
5/6 Riksdagen antar socialdepartementets lagändringar. Den största nedmonteringen av sjukförsäkringen blir ny lag.
6/6 Nationaldag. Deltar i "firande" på Skansken. Iklädd Svart sorgedräkt och med svarta ballonger. Talar i Klara Kyrkas Nationaldagsfirande.

Juli 2008.

Falu kommun säger upp 3 långtidssjukskriva. Vi skriver brev till ansvarig och blir intervjuade i lokala media.
Deltar i manifestationer mot FRA-lagen

Aug 2008.

Protester mot satsning på företagshälsovård, och besparingar på LSS

Utförsäkringslagen träder i kraft, men övergångsregler gör att förändringarna ännu inte märks så mycket.
Konkret innebär det att den Tidsbegränsade sjukersättningen försvunnit och att sjukskrivas arbetsförmåga ska bedömas med olika regler efter 90 resp 180 dagar. Det införs också en "bortre parentes" i sjukförsäkring med olika tidsgränser beroende på diagnos.

Skriver brev till Mona Sahlin angående återställande av sjukförsäkringen.

Sept 2008

Resurs synar (S)veket mot de sjuka.
KU anmälan mot Christina Husmark

Okt 2008

Resurs skriver om moderna samhällssjukdomar

Nov 2008

Resurs protester mot
förtal av sjuka i Sveriges riksdag, och att bloggare skräms till tystnad

December 2008

Julkortskampanj för de sjuka och utförsäkrade. Julsaga och julklappsrim.

Januari 2009

Nu börjar utförsäkringslagen slå igenom på riktigt för dem som varit sjukskrivna mer än 180 dagar.

Februari 2009

Torgmöte i Stockholm den 4/2.

Mars 2009
Torgmöte i Stockholm, Västerås och Göteborg den 4/3.
Debatt om rehabiliteringsgarantin.
Börjar med Twitter.
Samverkan med Aktionsgruppen för sjukförsäkrades rätt.
Resurs deltar i HSOs möte i Härnösand.

Totalt finns i RESURS inkorg 2836 inkomna mail. De totala omkostnaderna under året stannar vid knappt 5000 kronor.  

Stort TACK till er alla som bidragit med stort eller smått!! 


Ett år har gott. Vår kamp lever vidare!! Tyvärr behövs det den bara mer, dag för dag.. (1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23,24,25, 26 27 28 29 30 31 32)

Kramar ---  och snälla, vad ni än gör, ge inte upp!


Jenny

Var är solidariteten?

Blev lätt nedslagen vid torgmötet igår. Bredvid oss stod några informatörer från LÄKARE utan GRÄNSER, som försökte värva medlemmar. Bortförklaringarna var ömsom kreativa, ömsom genomskinliga, men alltid oundvikliga.

Att stanna upp, lyssna och verkligen bry sig tycks ha blivit en märklig raritet. Med brådskan och stressen som anförvanter springer vi vidare, vi hinner inte se, vi behöver inte se, vi har annat viktigare för oss. Stressen, tomheten och trygghetsnarkomanin, olika sider av samma mynt - rädslan att våga se livet, döden och sårbarheten. I brist på tillit finns ingen trygg plats att betrakta sårbarheten och dödligheten, vad gör människan inte för att slippa påminnas?


Samling idag kl 12- i Stockholm, Göteborg och Västerås!

RESURS onsdagssamlingar har denna månad spridit sig till Göteborg och Västerås.

Vi möts kl 12:

I Stockholm utanför centralstationen (vid Vasagatan)
I Göteborg på Gustav Adolfs torg
I Västerås I Västerås på Sigmatorget!

Väl mött!

Garanti utan löfte..Rehabilitering utan kompetens.. Psykiatrisk Quickfix.. eller ett ljus i mörkret?

Rehabiliteringsgarantin får kritik.

En första invändning är namnet,,, det ger sken av att du som patient har rätt att kräva något och att den som inte uppfyller detta drabbas av sanktioner. Fast så är det ju inte. Garantin är ingen garanti utan en strävan att erbjuda patienter vård inom rimlig tid. I Stockholms läns landsting har en liknande garanti funnits sedan flera år tillbaka... fast hur många har vetat om den. Inte jag i alla fall. Det är svårt att som patient kräva en vårdform som inte ens läkaren känner till att den finns, och ska erbjudas.

En annan viktig invändning är att ribban på utbildning hos behandlarna satts väldigt lägt. Det räcker tydligen med en 5 veckors påbyggnads kurs i KBT för att få bedriva subventionerad terapi (under handledning). Med tanke på att ersättningens nivå finns en stor risk att landstinget satsar på kvantitet snarare än kvalité, annars täcker ju inte ersättningen terapeutens lön. Kan man räkna med att denna massproducerade KBT har samma effekt som den som är evidensbaserad. När det gäller läkemedel är det ju väldigt viktigt att den generiska kopian är helt exakt med patetent preparatet för att apoteket ska kunna byta ut läkemedlet mot ett billigare..

Ytterligare invändnigar är att KBT faktiskt inte passar alla patienter. Effektstudier har nogranna kriterier för vilka patienter som tas in i studien. När man på detta sätt vill erbjuda alla samma typ av vård har vi ingen aning om hur bra effekterna blir. KBT bygger på att patienten själv är motiverad och har viss insikt i sina problem, att de med lättare depressioner skulle vara mer lätta att behandla är inte heller nödvändigtvis sant.. bakom symtomet kan dölja sig problem som kräver längre behandlingsserier  (mer än de 20 som ersättningen) och större kompetens. Generaliserat ångestsyndrom, bipoläritet, posttraumatiskt stresssyndrom och ADHD är exempel på problem som ofta döljs under diagnoser som depression,ångest och stress. Utveckling av behandlingsformer för dessa tillstånd pågår, men är långt i från något som nybörjaren förväntas behärska.


En annan invändning jag har är att satsningen på relativt friska patienter inte känns helt rättvis när många av dem med svårare psykiska probelm ofta nekas psykoterapi pga resursbrist. Omfördelningen av resurser mot lättare psykisk ohälsa blir inte mindre problematisk när den kombineras med besparingar och nedskärningar av den psykiatriska vården. Givetvis ska vi satsa på de som ahr lättare psykiska problem.. men inte på de svårare sjukas bekostnad.

Men omfattningen på 560 miljoner 2009 , räcker den? Jämfört med besparingarna i vården (900 milj från KS tex) känns det lite. Om vi antar att hälften av pengarna går till den psykiatriska gruppen kan 28 000 patienter få behandling i år. Totalt äter 470 000 patienter i åldersgruppen 15-65 år antidepressiva, detta till en läkemedelskostnad av drygt 700 milj kr år (då är bara antidepressiva och inte lugnande eller sömnmediciner inräknade).

Jag känner mig kluven. Jag är utbildad i KBT och gillar terapiformen. En satsning på 560 miljoner i år och 960 miljoner nästa år är inte fy skam. Men kalla det inte för garanti, och tro inte att det är universalmedlet för alla. Och för dig som vill ha KBT, stå på dig!


Länkar:

Nackskadade  i Göteborg står utan garanti

Vården klarar inte rehabilitering

...behandling som garantin kräver. Det kallas multimodal rehabilitering, en resurskrävande insats som innebär att patienten tas om hand av ett team av exempelvis sjukgymnast...inte sia vare sig om när alla patienter kan garanteras den rehabilitering som regeringen vill eller om pengarna räcker. - Det är....

2009-02-23 21:02

Rehabilitering i ditt landsting

Andel patienter som erbjuds den godkända rehabiliteringen på vårdcentralen:.

2009-02-23 21:02

Sjukas arbetsförmåga prövas för sällan

...aring;ga mot hela arbetsmarknaden alltid görs. Säkerställer att en prövning av möjligheten till rehabilitering för sjukskrivna i syfte att höja arbetsförmågan alltid görs. Analyserar mer systematiskt de skillnader....

2009-02-20 15:48 - Av Erika SvantessonStöd saknas när sjukkraven skärps

...till tidningen ST Press.Den nya rehabiliteringsgarantin ska hjälpa sjukskrivna att hitta tillbaka...landsting i dag att leva upp till rehabiliteringsgarantin. Östbom kritiserar att de tuffare tidsgränserna...tillbakavisar kritiken.- Även om rehabiliteringsgarantin inte finns på plats fullt ut....

2008-10-22 17:03 - Av TT


"Regeringen måste förbjuda förtidspension till unga"

...rejäla åtgärder för att de som har blivit förtidspensionerade ska ges en verklig chans att komma tillbaka. Rehabiliteringsgarantin, rehabiliteringskedjan och möjligheten för en förtidspensionär att arbeta utan att förlora sin ersättning....

2008-04-12 00:50


Fp föreslår hårdare krav på läkare som sjukskriver

...finansiell samordning mellan landstingen och försäkringskassorna upprepas.Men man föreslår också att rehabiliteringsgarantin kombineras med kravet att det ska krävas två läkares prövning av längre sjukskrivningar. Personer som....

2002-10-22 14:24 - Av TT


Miljarder till rehabilitering

...procent av de långtidssjukskrivna har enligt Försäkringskassan ryggont eller lättare psykiska besvär och depressioner.Meningen är att rehabiliteringsgarantin ska träda i kraft den 1 juli nästa år..

2007-09-09 19:58 - Av TT


Skärpta sjukregler - och satsning

...långtidssjukskrivna har enligt Försäkringskassan ryggont eller lättare psykiska besvär och depressioner.Meningen är att rehabiliteringsgarantin ska träda i kraft den 1 juli nästa år..

2007-09-09 21:51 - Av TT


"Tuffare sjukpenningregler i vårt stora reformpaket"

...kommuner och landsting. Totalt avsätts under de kommande tre åren 3,4 miljarder kronor för att finansiera rehabiliteringsgarantin samt förstärka företagshälsovården.6. Tydligare riktlinjer för bedömning av arbetsförmåga. De....

2007-09-13 00:50


Sjukas arbetsförmåga prövas för sällan

...aring;ga mot hela arbetsmarknaden alltid görs. Säkerställer att en prövning av möjligheten till rehabilitering för sjukskrivna i syfte att höja arbetsförmågan alltid görs. Analyserar mer systematiskt de skillnader....

2009-02-20 15:48 -

Svenska folkets tillfrisknande en synvilla

...hårdare tag från Försäkringskassan vill LO se åtgärder för en bättre arbetsmiljö och bättre möjligheter till rehabilitering.- Arbetsskadorna går också ner, men det beror på att färre får sina skador godkända som arbetsskada. Det leder....

2009-02-12 16:44 - Av Cecilia Jacobsson

Blogglänkar:
Den sjuka försäkringens offer
Välfärd i kris med en försäkringskassa i djup depression
Nya vittnesmål om en bistrare verklighet för många sjuka
Demonstration mot sjukförsäkringsreglerna 25 april (Kia Mundebo)


Sorgen som drivkraft

Tack kära RESURS vänner för alla uppmuntrande ord de senaste veckorna.. Det är med en blandning av kärlek, smärta, stolthet och tacksamhet som jag läser era mail. Ni betyder så mycket! Jag hoppas få träffa några av er på RESURS 1 års firande nästa söndag.

Kan inte motstå att bifoga dessa hälsningar från två kära RESURS-nätverkare..

"Jag har det bra. Jag fick min sjukersättning precis innan de nya lagarna trädde i kraft....Jag är dessutom för gammal för att rehabiliteras, omskolas och sättas i arbete.Det finns människor, inte några, utan många ,som är sjukare än jag är som tvingas arbeta trots att de inte orkar. När de inte orkar mister de sitt arbete, de mister sin sjukpenning eftersom försäkringskassan anser dem friska och arbetsföra.

Jag gråter över dessa, jag skriver debattinlägg, jag skriver insändare, jag bloggar och jag gråter. Jag svär eder och förbannelse över vår socialminister och över alliansens politiker och så gråter jag igen av vanmakt. Men när mina tankar går till er alla på resurs, alla ni som kämpar med manifestationer, skrivelser och möten stärks jag i min tro att rättvisa kommer att skipas att de som är ansvariga för den kafkapolitik som bedrivs mot samhällets svaga kommer att ställas till svars.Tack alla ni som orkar och kan allt det inte jag klarar av att göra.""Hej,

Det är samma hjärtesorg som får mig att fortsätta. Detta med alla får inte bli sedda.

Om jag kunde nästan bli utförsäkrad som arbetsför, när jag ännu inte hade fått hjälpen och medicinen som gör mig hållbar.  Jag hade gått in i väggen igen, så återigen... Tillslut hade jag nog blivit en fara mot mig själv.

Det ger ingen livskvalité och ingen meningsfullhet.

För mig är dock meningsfullheten viktigare än livskvalité. För livskvalitén är grundad på meningsfullheten. Får jag någon grad av meningsfullhet, så har jag oxå lite livskvalité.

Det som är att man kan inte känna sig behövd om man inte har någon meningsfullhet alls.

Här någonstans har väl samhället helt stupat. För så många tror att mycket pengar och kunna köpa det som ser bra ut, är någon form av meningsfullhet. För kunna göra detta så måste man ju jobba. Så jobba är då lösningen.

Har sett livet från dess mörkaste sidor. Säger Nej, för mig är det mera få känna en sorts ro och glädje i min dag. Lusten för de mest vardagliga sysslorna. Få planera en extra god efterrätt till lördagsmiddagen...

Ska sätta mig när jag inte har planerat att plugga, sätta ihop det som kan bli våran grund och hur vi önskar att sjukförsäkringen ska se ut.
Vårat lilla positiva i det hela och något som vi kan lyfta fram för andra att se och kunna jämför mot vad som är idag. 

Ta hand om dig!

Det gäller även alla andra där ute! Ta hand om Er, fast tanken kanske inte är där, så är alla ni Värdefulla!!  "
Ja, det är bara att begrunda, tacka och instämma! NI är alla Värdefylla! Oändligt värdefulla! Våga tro det!

Ny länsrättsdom hopp för utförsäkrade

Som RESURS skrivit om tidigare så är ribban för var arbetsförmåga gentemot hela arbetsmarknaden ännu ett mycket oklart kapitel. Det finns helt enkelt inga evidensbaserade metoder för att bedöma arbetsförmåga mot något så diffiust som en hel arbetsmarknad. Det är också något oklart om skyddade anställningar, även om dessa inte erbjuds den sjuke, ska räknas in i arbetsmarknadsbegreppet som det definieras i den lagtext som började gälla 1 juli 2008. Inte förrän rättspraxis utvecklas utifrån den nya lagstiftningen har vi läkare något fast att förhålla oss till när vi ska bedöma och intyga arbetsförmåga (hmm, fast hur många läkare ser det som sin uppgift att sätta sig in i rättspraxis innan de skriver sina intyg?). Med bakgrund av detta är en aktuell dom i Gävleborgs länsrätt viktig att begrunda.. Det kan löna sig att överklaga! 


Dom LR Gävleborg 090218 mål nr 1904-08


Länsrätten gör följande bedömning


När en sjukdom och dess konsekvenser är fastställda bör tillämparen bedöma om eventuell bibehållen arbetsförmåga kan utnyttjas av den försäkrade för att försörja sig själv genom ett förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. I sammanhanget framgår av avgöranden från Regeringsrätten bl.a. att det inte kan vara rimligt att bedöma den försäkrades arbetsförmåga i förhållande till detta arbete med mindre än att han eller hon faktiskt erbjuds det arbete med mindre än att han eller hon faktiskt erbjuds det arbetet om sjukdomen medför att den försäkrade enbart kan klara ett speciellt arbete som endast förekommer i mycket begränsad omfattning. Av intresse i sammanhanget är att avsikten med renodlingen av socialförsäkringen ska vara att de som av Försäkringskassan bedöms vara arbetslösa i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete också ska anses arbetsföra av arbetsmarknadsmyndigheterna. Men "normalt förekommande arbete" avses vanliga arbeten på arbetsmarknaden där en försäkrads arbetsförmåga i full eller närmast full omfattning. Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare.


NN uppbär sedan 2006 tre fjärdedels sjukersättning. Med bortseende från den nedsättning av arbetsförmågan som ligger till grund för  beviljad sjukersättning finner länsrätten att de medicinska bedömningarna styrker att NNs arbetsförmåga är nedsatt till minst en fjärdedel i normalt förekommande arbetsuppgifter. Han har därför rätt till en fjärdedels sjukpenning utöver tidigare beviljad tre fjärdedels sjukersättning.

Överklagandet ska därför bifallas


Göteborg tar upp kampen- samling på Gustav Adolfs torg på onsdag!

RESURS välkomnar Ingela från Ditt och Datt som nu ansluter sig till onsdagssamlingarna (första onsdagen varje månad) . Ingela kommer att möta upp på Gustaf Adolfs torg i Göteborg kl 12.

I Stockholm blir det favorit i repris, samling utanför T-centralen (Centralstationen, vid Vasagatan) kl 12.

Andra orter där det kommer att bli samlingar, lämna gärna anvisningar i kommentarerna nedan. Blir det något i Västerås, Maria?

Angående material så tycker jag vi ska lägga ribban lågt, det viktigaste är att samlas. Att stå med plakat om man är en liten grupp kanske inte känns så naturligt. Ett tips kan vara att skriva ut namninsamlingslistor och ge information om den stora manifestationen den 25 april. Läs mer på http://www.protestera.just.nu

Och återigen, för er som lätt får skuldkänslor men känner att ni faktiskt inte orkar, släpp skuldkänslorna...det är inte ni som ska skämmas utan de politiker som fattat dessa verklighetsfrämmande beslut!

RSS 2.0