En bild säger mer...

Dagligen möter vi i Resurs förtvivlade sjuka som blivit utförsäkrade. För dem som mår sämst har vi öppnat en krismottagning på webben där förtvivlade kan få stöd och hjälp (inslussning sker via mail till kris@resurs.be).

http://utforsakrad.blogspot.com/2010/02/en-bild-sager-mer-tusen-ord.html

http://www.webbprodukter.se/sjuka/index.html

Sjuka betalar experiment


Relaterade bloggar:
Mindre åt de mest utsatta
Nya förluster för utförsäkrade
Ljug om din sjukdom - säger Fk
Utförsäkrade får mindre

Avskedsbrev och samverkan

http://socialjuridik.wordpress.com/2010/02/17/avskedsbrevet/

Grundlurade?!

På Resurs-forum hittar jag idag ett mycket mycket oroväckande inlägg, eller vad säger ni om det här:

Fick i dag besked från F-kassan om att jag ej får någon förlängd sjukpenning pga. att jag skrivit på introduktionsprogramet. Känner mig lurad av både F-kassan och AF. Opererade ryggen den 1/12, min Doktor som är en mycket erkänd ortoped skriver i mitt intyg klart och tydligt att jag ej kan stå till arbetsmarknadens förfogande i nuläget utan man får invänta läkningen och därefter avgöra om jag kan gå tillbaka till arbete. Jag har nu hamnat i ett moment 22, då jag mer eller mindre blev lurad att skriva på introduktionsprogramet för att över huvud taget få några pengar för Januari månad, Hade jag vetat detta hade jag aldrig skrivit på! Nu använder F-kassan detta som en orsak till att jag ej skall få förlängd sjukersättning! Det märkliga är att A`xen från socialutskottet står och säger i Uppdrag granskning att de som väntar på operation eller är ny opererade med efterföljande behandling ej skall bli drabbade, varför funkar detta då ej hos F-kassan?! Jag vill inget hellre än att komma tillbaka till mitt arbete i sjukvården, där jag arbetat sedan 1973.

För er som inte vet så tvingades alla sjuka som blivit utförsäkrade att skriva in sig i introduktionsprogrammet för kunna få någon ersättning alls efter den 1 januari, samt för att vara säkra på att inte förlora sin SGI. I samband med det fick den sjuka skriva på att den var villig att försöka delta i programmet på 100%. Visst fanns det oro för att det skulle kunna betyda att man intygade arbetsförmåga, men försäkringarna om att detta INTE var fallet var entydiga. Tydligen höll inte dessa försäkringar för verkligehetsprövningen, för nu verkar det alltså så som om de utförsäkrade kan nekas att få sjukpenning bara för att de skrivit på att de är villiga att medverka i arbetsförmedlingens introduktionsprogram.

Tala om dubbelbestraffning!

Knepigt om utförsäkringarna..

Idag skriver flera tidningar om att de utförsäkrade trots löften om motsatsen fick mindre pengar i januari. Ja, men snälla nån, i januari, februari och mars får de ju kanske i alla fall lite pengar. Vad som sedan händer i april, ja det vet ingen.

Och då talar man bara om den "lyckliga" skaran av utförsäkrade som utförsäkrats för att deras "dagar tagit slut". Den stora grupp som utförsäkrats för att Fk numera gör en helt hypotetisk bedömning av arbetsförmågan och de plötsligt friskförklaras trots oförändrade symtom och giltiga läkarintyg de får just ingenting. Många av dem går också miste om sin SGI och kan sedan inte komma in i sjukförsäkringen igen, på mindre än att de blir friska och arbetar först. Och för denna grupp är det fortfarande väldigt osäkert om ett regeringsbyte kommer att ge något större hopp.

Det är DET som är den stora skandalen.


Utförsäkrade fick lägre ersättning

AF
DN
Alliansfritt Sverige
Dagens tryckfel
Peter Andersson
Högbergs tankar
DittochDattbloggen
Insolvensbloggen

Den hänsynlösa hånfullheten

Sjuka ska tystas. Det verkar vara maktens senaste agenda. Sjuka som höjer sina röster har blivit ett hot. Det är närmast skrattretande att moderaterna nu menar sig vilja bli ett kvinnoparti-- de om några kan ju sina härskartekniker, och vet hur man ska tillämpa dem.

För er som inte känner till dem kommer de här:

Osynliggörandet
-- de sjuka som drabbas av utförsäkring "finns" inte. Politiker vägrar träffas oss.

Förlöjligande - sjuka förlöjligas och kallas för fuskare, inbillningssjuka, arbetsovilliga, lata

Dubbelbestraffning
- den sjuke som försöker bli frisk och därmed blir synlig i samhället anklagas för fusk, den som inte kan medverka anses arbetsovillig och lat.

Undanhållande av information
- regler ändras och hålls i dunkel

Påförande av skuld och skam
- de som försöker informera om Utförsäkringens konsekvenser anklagas för att "oroa"

Hot och våld
- hot om anmälningar och våld har förekommit.
Fälld i fuskdebatt - hoppas på revansch
Susanne Linde i Sydsvenskan
Kampen om sjukfrånvaron
Hanne Kjöller har rätt
Vår oro har överträffats av verkligheten
Stress samhället tar död på människor
Vård är ingen vanlig vara
Att vara sjuk i det moderatstyrda Sverige
Vem ska ta ansvar för sjukförsäkringen?

Läkare kritiserar nya sjukförsäkringsreglerna


Hör om ambulanssjukvårdaren Pernilla som måste säga upp sig från sitt fasta jobbBloggar och nyheter:

Försäkringskassans personal i kläm
SR: Läkare och handläggare ofta i bråk
Cancerpatient förlorade sjukpenningen
Hög svensk sjukfrånvaro en myt

Konserverad gröt..

Forskning ger RESURS rätt

Debatten mellan de sjuka och alliansen om den nya sjukförsäkringen är mer inflammerad än någonsin. Efter Axéns och Rivières sanslösa påhopp släpptes alla hämningar hos dem som njuter av att häckla och trampa på människor i underläge.. månne ingen sjuk våga ha bättre dagar eller - gud nåde - uttala sig i media. Då är du genast lovligt villebråd för pöbelns härjningar. Det påminner egentligen inte så lite om 1600 talets häxprocesser.. det enda sättet att bevisa att man inte var häxa var att sjunka som en sten under vattenprovet.. den som drunknade frikändes och den som flöt brändes på bålet.

Men mitt i indignationen över att moderata riksdagsledamöter och deras unga lakejer tar sig friheten att angripa enskilda sjuka är det viktigt att komma ihåg att hetsen mot de sjuka är, eller åtminstone har varit, blocköverskridande - och framburen av såväl media som myndigheter i den gemensamma kampen att klämma åt "fuskare" och få ned ohälsotalet. Det var under Göran Perssons tid vi fick veta att ohälsotalet måste halveras för att komma ned på "Europeisk nivå".. att detta var en bluff visste man såväl då som nu.. Sverige hade säkert inte mycket fler sjuka än andra länder.. det är sant.. men vi hade en större del av befolkningen som var sjukförsäkrade. Få länder har haft en så stor del av sin befolkning i lönearbete som Sverige. Att vi nu närmar oss "europeisk nivå" innebär att vi liksom andra länder har alltfler sjuka utanför sjukförsäkringen.. men till vilken nytta då?

Jag har träffat åtskilliga sjuka utanför sjukförsäkringen. En del lever på sina föräldrar, andra på sin sambo, andra på soc, några på gatan.. I många fall har detta varit en av de faktorer som begränsat rehabiliteringsmöjligheterna. Frånvaro av en grundläggande ekonomi för hyra, mat, medicin, kläder - för att inte säga det nästan otänkbara, möjlighet till rekreation..sätter i många fall käppar ihjulet för tillfrisknandet. Oro för framtiden och en växande skuldbörda drar ner.. beroendeställningen till anhöriga begränsar och riskerar att permanenta destruktiva roller. Sjukdomar som borde vara rehabiliteringsbara riskerar att bli kronifierade..

Ett samhälle består av sina individer. I ett frisk samhälle värnar man om och respekterar varandra och de som drabbas av sjukdom eller skada får hjälp och stöd utifrån sitt grundläggande värde som människor. Blir de friska och arbetsföra är det gott, men även den vars möjlighet att bidra till produktionen för alltid är förstörd har sitt människovärde orört.. de är fortfarande en del av gemenskapen. Varför? För att vi är människor, människor vars framgång och välbefinnande beror på att vi genom generationerna överlevt och frodats för att vi har en synnerligen hög förmåga till empati och känsla för rättvisa.

I den gynnade tid vi lever i kan vi nu kunnat studera och bevisa dessa mekaniskmer bakom människans framgång .. må vi också vara kloka nog att forma våra samhällen efter denna vishet.
Boktips:

Kampen om sjukfrånvaron
Jämlikhetsandan
Snällare än du tror


Bloggar:
http://stardustsblogg.blogspot.com/
http://tankefrihet.blogspot.com/2009/04/inkomstskillnader-rattvisa-och-spirit.html
http://ltmoteld.blogspot.com/2010/01/lat-jamlikhetsandan-komma-ater.html
http://fruntimmersbloggen.blogspot.com/2010/02/jamlikhetsandan-ny-bok.html
http://stardustsblogg.blogspot.com/2010/02/paradoxen-med-de-sjukskrivna-arbetslosa.html
http://www.etc.se/25698/medias-makt-oever-din-sjukfoersaekring/
http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/02/februari-5-2010-rapport-sa-forvrider.html
http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/11/november-2-2009-fran-sjukforsakringen.html

Media:
http://www.dn.se/opinion/debatt/missvisande-mediebilder-om-den-hoga-sjukfranvaron-1.1036240
http://www.dn.se/opinion/signerat/sjukfranvaron-visst-blir-det-batt...
http://www.expressen.se/ledare/1.1870265/friska-nyheter

RSS 2.0