Kampen att göra sig hörd

SvD skriver idag om Gräsrotsaktivismens utmaningar.

Det har varit den centrala frågan för Resurs sedan starten - hur sjutton gör man sig hörd?

När det är bråttom att få ut ett viktigt och komplicerad fråga.
En fråga som dessutom riskerar att väcka obehag, oro, skuld och t.om anstöt.
Där människors liv står på spel.
Där alla i år innan varit utsatta för ett stadigt bombardemang av myter och desinformation.
Där alla vill tro att det inte kan vara sant.
Där politikerna inte väjer för allehanda fula trick för att tysta opinionen.
Där media faller till föga för maktens påtryckningar.
Där kränkningar, förtal, skuldbeläggande och skrämsel blivit vanligare än öppen debatt.
Där människor krashar i armarna på oss
samtidigt som vi skricker efter förstärkning till livbåtarna.
Där räddningsarbetarna kämpar för att själva hålla sig flytande

Resurs vardag.


Vill du veta mer om oss så är du välkommen till:

resurs.ning.com
Nyhetsverket
MyNewsdesk

Brev från de glömda sjuka

Tack till Sophia för dina tips!


Charaden ännu inte genomskådad

Att göra en Littorin

Littorin historien.
Fullbordad ironi.
Mänsklig.
Nästan trovärdig.
Littorins politik - arbetslinjen.
Den 8 juli - seminarium i Almedalen.
Temat: Frisk av jobbet - för hälsa, lönsamhet och arbetsglädje.
Huvudtalar e- arbetsmarknadsminister Littorin.

Men denna dag, blir inte som andra dar.
Nej - idag blir Littorin mänsklig
Klingade temat alltför falskt?
Nej för idag blir inte Littorin frisk av sitt jobb,
sitt stolta jobb som arbetsmarknadsminister.
Nej, han orkar inte,
Är ingen stålman.

Tack för de orden Littorin.
Tänk vad många andra som inte heller är det.
Men för vilka din och Husmark Pehrssons arbetslinje
krävde att de vore det.
Nej vi är inga stålmän, Littorin.
Inte vi heller.

Du blev inte frisk av jobbet, eller hur?
Behövde ta en paus, trots allt.
Kyligt blev det omkring dig.
Från moderat hjälte till partiförädare.

Du var ingen stålman.
Inte vi heller; Littorin.
I din svaghet ser jag hopp,
I din vilja att få ut den ersättning du enligt avtal har rätt till
ser jag mänsklighet.
Ta hand om dig.Härskarkedjan - run-to-failure


I gårdagens DN frågar sig Piratpartisten Göran Widham hur demokratiskt Sverige egentligen är. Det är en fråga som vi inom Nätverket Resurs känner väl igen oss i. Jag skulle kunna försöka göra en historiebeskrivning av hur odemokratiskt vi blivit bemötta när vi försökt beskriva hur sjuka drabbas av de nya sjukförsäkringsreglerna men med tanke på sommarvärmen blir inlägget kort. Och jag nöjer mig med att hänvisa till demofilmen om sjukförsäkringsreformen.

En annan skrämmande film som jag handlar om hur BP medvetet underlät att underhålla sina oljeriggar mm innan katastrofen i mexikanske gulfen. Enligt filmen sköttes dessa enligt filosofin "Run-to-failure" - kör tills den går sönder.

Plötsligt börjar bitarna falla på plats. Eftersom produkter numera är så billiga att köpa in har industrin beräknat att det är bättre att köra en maskin tills den går sönder istället för att lägga pengar på underhåll. Och denna ideologi har sedan spritt sig från de små komponenterna till hela ideologier - och varför då inte heller också till människorna i produktionen. Arbetslinjen handlar då om att se till att komponenten arbetare körs tills de går sönder (innan de kasseras) - och inte fastnar i "verkstaden" för där gör de ju ingen nytta...

Man kan ju undra vilka som egentligen är pirater?

(Vad piratpartiet vill i sjukförsäkringsfrågan vet jag inget om  - och de får gärna upplysa mig )---------------------------
Härskartekniker inom demokratin
En sketen kommunalpolitiker och en sketen pirat kan uträtta storverk ihop
Om socialdemokratin och piraterna
Mitt i steget, Johan Westerholms blogg
Jag är besviken på Piratpartiet när det gäller integriteten
Kulturbloggen
Du är härmed inbjuden att påverka
opassande
Kramogoa killar - Erik Laakso
Visst behövs Piraterna!
Socialdemokratiskt kampanjande för Piratpartiet i riksdagen
Sociala medier föder politiska samtal.

Du behövs!

Nu är det bara två månader kvar till valet och regeringen gör sitt yttersta för att skönmåla konsekvenserna av de radikala förändringarna i sjukförsäkringen som genomfördes i juli 2008. Nätverket Resurs har 2400 medlemmar som vittnar om reformens baksida. Vi behöver din hjälp!  Du kan göra skillnad!


Förändringarna i sjukförsäkringen som genomfördes 2008 börjar nu slå igenom på allvar. I korthet innebär förändringarna att rätten till sjukpenning efter 6 månader inte längre ska bedömas mot arbetsförmågan i ditt tidigare arbete utan mot alla tänkbara arbeten på arbetsmarknaden. Redan efter 3 månader ska försäkringskassan bedöma om du kan göra ett annat arbete på arbetsplatsen.


Detta innebär i praktiken att allt fler sjuka får avslag på sin ansökan om sjukpenning och riskerar att hamna helt utanför sjukförsäkringen, dvs bli "utförsäkrade". Dessutom når under åren 2010-2012 ca 100 000 personer maxgränsen för sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning vilket innebär att de i de allra flesta fall slussas över till arbetsförmedlingen. För majoriteten innebär det att ersättningen sänks drastiskt och för en stor grupp blir den inte mer än 4000 kronor i månaden. Eventuella privata tilläggsförsäkringar och bostadstillägg upphör också. Många, många sjuka blir beroende av sina anhöriga för försörjning, andra får leva upp sina eventuella besparingar. (Socialbidrag/försörjningsstöd kan bara bli aktuellt om man inte kan bli försörjd av sin maka/make, allt av värde sålt och alla besparingar är slut.)


Konsekvensen av denna reform är att många sjuka mår mycket sämre och att deras möjlighet till återhämtning blockeras när oron för ekonomin tar överhanden. Många har inte råd att äta ordentligt, hämta ut medicin eller delta i rehabilitering. I värsta fall blir man efter med hyran och riskerar att bli vräkt. Anhöriga som redan är drabbade av sjukdomen får dessutom en försörjningsbörda. Många sjuka mår dåligt över att känna sig som en belastning för familjen och självkänslan och självaktningen sjunker, processer som också bromsar tillfrisnandet och ökar risken för följdsjukdomar såsom depressioner och ångest.


Givetvis ska man arbeta och försörja sig själv om man kan, och sjukförsäkringen är en mycket viktig del av den "trygga bas" som vi alla behöver för att göra tillfrisknadet möjligt. När vi blir sjuka behöver vi få tillåtelse att släppa försörjningsansvaret under en period för att fokusera på återhämtningen. När hälsan så tillåter behöver vi ofta stöd och hjälp att komma tillbaka till arbetssituationen.  Bristerna i rehabiliteringen har funnits länge men att bara införa tidsgränser i sjukförsäkringen och kalla det för rehabilitering hjälper ingen.


Nätverket Resurs (Respekt för Sjuka och Utsattas Rätt i Samhället) är partipolitiskt obundna. Vår kritik mot utförsäkringen av sjuka tog avstamp i Göran Perssons målsättning att halvera ohälsotalet. Under de senaste två åren har vi försökt nå dialog med ansvariga i alliansregeringen. Våra kontaktförsök har dock genomgående möts med skrämmande brist på respekt för de både sanning och de sjukas situation.


Få frågor är av så utpräglat allmänintresse som sjukförsäkringsfrågan. Vi kommer alla en dag att drabbas av ohälsa och även om vi själva har lyckan att få vara friska till pensionsåldern kan vi drabbas indirekt om våra makar, barn, syskon eller föräldrar blir sjuka.  Att i dessa krävande stunder få samhällets stöd och förståelse är närmast ovärderligt.


Vi ber dig därför att både för din egen och dina medmänniskors skull ta dig tid att sätta dig in i sjukförsäkringsfrågan inför valet. Det är naturligt att det tar emot. Frågan kan känns för svår eller det kan väcka obehag att fundera på vad som skulle hända om man eller någon i ens närhet drabbades av sjukdom.

 

Utan mod ingen demokrati - och det vi tar förgivet riskerar vi att förlora.

 

Läs därför på och skicka vidare till dina vänner och anhöriga!

Ta dig tid.  Det gäller dig.

 

Och du, du vet väl om att DU är värdefull!

 

 

 

------------------------------------------------------------

Information om den nya sjukförsäkringen och dess konsekvenser hittar du här:

sanningen_om_alliansens_sjukregler.pdf 

Och här:

http://resurs.ning.com

http://www.bit.ly/tragedi

http://www.protestera.org
 

För dig som behöver information om dina rättigheter:

http://hem.passagen.se/socialjuridik/

 


RSS 2.0