Resurs kräver svar, tog (s) sitt ansvar?

Så här i efterdyningarna till riksdagens genomröstning av "Utförsäkringslagen" som träder i kraft den 1 juli har Resurs åter kontaktat många av aktörerna. Vi publicerar här ett urval av svar. Vi vill samtidigt passa på att rikta en stor eloge till tidningen Kollega, Tv4 samt organistationerna OMM, Nackskadeförbundet och Handikapprörelsen för gott samarbete!

Vi börjar med Socialdemokraterna

Socialdemokraternas förhållande till förändringarna i sjukförsäkringslagen är minst sagt komplex. Den förändring i praxis på försäkringskassorna som lett ditt en kraftig ökning av antalet överklaganden till länsrätter och kammarrätter tog sin fart efter att den förra regeringen aviserat ambitionen att "halvera sjukskrivningarna". Läkarintyg som tidigare accpeterats som fullgoda blev över en natt ogiltigförklarade. Informationen om att försäkringskassan ämnade avslå fortsatt sjukpenning skickades hem till patienterna, alldeles oavsett om dessa var i form att ta del av ett sådant brev eller ej. Den sjukskrivande läkaren fick ingen information alls att hans eller hennes intyg över en natt ogiltigförklarats. Många patienter blev handlingsförlamade av beskedet och klarade inte av att överklaga eller i vissa fall ens söka sin läkare. I vissa fall ansåg man även att det retroaktivt funnits en arbetsförmåga, och patienten kunde då bli anklagad för fusk och krävd på återbetalning. Det gick ofta snabbt prestige i frågorna så att nya läkarintyg inte togs emot välvilligt av den stressade handläggaren. Att handläggaren hade en kraftig press på sig att underkänna intyg och dra in ersättning råder nog ingen tvivel om. En press som hade sin grund högst upp i S ledning.

Men, historien slutar inte här. I december 2007 avgick Inger Efraimsson från sin post som ordförande i Försäkringskassan, i öppen protest mot deplanerade förändringarna i sjukförsäkringen. (Svd, DN). Hennes post stod dock inte tom länge, då socialdemokraten Erik Åsbrink genast tog över ordförandeklubban. Inte konstigt att sossarnas röst varit lite klen i debatten, det är svårt att prata tydlgit med delad tunga.

Ytterligare ett bevis för att sossarna inte omprövat sin politik i sjukförsäkringsfrågan är att det är enmansutredaren och socialdemokraten Anna Hedborg som i slutändan kommer att ha makt att avgöra vilka som utföräkras  eller inte. Hennes ansvar i enmansutredningen som ska vara klar 31 maj 2009  är att definiera vad arbetsförmåga är. Det är ju, till skillnad från vad Cristina husmark brukar humla om inte sjukdomen i sig utan den nedsatta arbetesförmågan som ligger till grund för om du får någon sjukpenning eller inte. (Observera dock att det givetvis bara är nedsatt arbetsförmåga som beror på sjukdom som får räknas, om du har nedsatt arbetesförmåga pga analfabetism så får det inte tas med i bedömningen av din totala arbetsförmåga, så ett jobb som skribent kommer att anses vara lämpligt för analfabeten som pga trasiga axlar inte längre kan jobba som lastare).

Socialdemokraternas agerande under vårens handläggning av sjukförsäkringspropostionen tål också att granskas. Visserligen sade S nej till propositionen i sin reservation mot socialförsäkringsutskottets betänkande, men så mycket mer blev det väl inte heller. Jag saknar de eldiga debatterna, inlägg i stora tidningar, TV utspel eller liknande. Varför ville man låta frågan passera så tyst om man nu är så kritisk? Till slut ordnades en gemensam manifestation den 3 juni, varvid tom Mona Sahlin kunde skymtas på Mynttorget. I tidningarna var det dock bara sänkningen av ersättningsnivåerna i kronor räknat som lyftes fram, den långt viktigare solidaritetsfrågan att många sjuka kommer att utförsäkras fick en mycket undanskymd roll. Att S och LO folket inte ville delta i Resurs eller Handikapprörelsens manifestioner, utan försvann lika fort som de kom dit stärker mitt intryckl av att detta delvis var ett mediajippo med lite anknytning till verklig omsorg om de drabbade.

Jag undrar också vad som hände under själva omröstningen. Hur kommer det sig att det var fler s- ledamöter frånvarande under den första omröstningen i frågan än i den fjärde. Kom de för sent till en av århundradets viktigaste omröstningar? Slarvigt? Eller planerat? Man räknade helt sonika med att ingen av alliansens ledamöter skulle lyssna på sitt samvete, så att deras egen frånvaro skulle vara obetydlig.

Men frågan är inte över. S har fortfarande möjlighet att påverka. Låt oss se om de tar de chanserna. Att slå sig till ro med att de är i opposition och vänta med att se siffrorna över hemlöshet, fattigdom, och självmord börja stiga för att ha något att lägga på valbrasan, är inte bara oansvarigt, det är cyniskt.


Kommer MP och V bara stillatigande acceptera att sitta i en S-regering 2010 om S inte i ord och HANDLING tar avstånd från utförsäkringslagen? Vill de bli gisslan på samma sätt som moderaternas stödpartier blivit i allainsen? Jag bara undrar.

Jenny

-------------------

Från min mailkorg:

Anna skriver: Efter att ha mejlat samtliga riksdagsledamöter i (s) och frågat om vem som utkvittats och på grund av vilken anledning och vem som bara uteblev fick jag tillskickat mig detta ..

"Hej Anna! Tack för det mail som du skickat till flera socialdemokratiska
riksdagsledamöter. Jag har fått i uppdrag att besvara det.

Vi delar din oro över att regeringen och dess stödpartier i riksdagen
kommer att rösta igenom ett lagförslag som innebär att:

- Endast krav på individen - utan krav på motprestationer av andra aktörer
som kan ge rehabilitering.
- Snäva och mot individen ensidigt inriktade tidsgränser med risk att
människor tidigt förlorar sin anställning.
- Krångliga regler för när man har rätt till sjukpenning och
sjukersättning.
- Uppenbar risk att bli utförsäkrad, utan rätt till ersättning om man varit
sjuk länge eller haft flera sjukperioder bakom sig.
- Ett systemskifte för sjukförsäkringen som bland annat innebär införande
av en ettårsgräns i sjukpenningen samt en förskjutning i riktning mot en
mer diagnosbaserad sjukpenning, där  vissa sjukdomar är berättigade till
den högre nivån från sjukförsäkringen.
- Standardtrygghetsmodellen välts omkull - vi går mot en
grundtrygghetsmodell.

Vi kommer att rösta emot regeringens proposition. Regeringens förslag
innebär snäva och mot individen ensidigt inriktade tidsgränser, införande
av en justerad minskningsregel i sjukförsäkringen, samt en tydlig
positionsförflyttning mot en mer diagnosbaserad sjukförsäkring. Sverige får
en sjukförsäkring som varken är trygg, enkel, aktiv, rättvis eller
rättssäker.

Regeringens förslag är en dåligt underbyggd skrivbordsprodukt, utan
förankring i verkliga arbetslivet. Propositionen är åter ett bevis för en
borgerlig regering som slarvar i sin iver att genomföra omvälvande
förändringar, hafsas förslag fram.

Med vänliga hälsningar

Karin Berg
Socialdemokraterna (S)var Direkt".

Inte direkt svar på frågan. Någon som vet hur man får tillgång till info om utkvittning och vilka som bara uteblev?

Dessa s/v-ledamöter var frånvarande:

Björck, Patrik

s

Västra Götalands läns östra

Frånvarande

 

Bohlin, Sinikka

s

Gävleborgs län

Frånvarande

 

Brandin, Claes-Göran

s

Göteborgs kommun

Frånvarande

 

Bäckman, Roland

s

Gävleborgs län

Frånvarande

 

Eberstein, Susanne

s

Västernorrlands län

Frånvarande

 

Eriksson, Birgitta

s

Västra Götalands läns västra

Frånvarande

närvarade  senare

Granberg, Lars U

s

Norrbottens län

Frånvarande

 

Granlund, Marie

s

Malmö kommun

Frånvarande

 

Hagberg, Michael

s

Södermanlands län

Frånvarande

närvarade  senare

Hoff, Hans

s

Hallands län

Frånvarande

 

Hultqvist, Peter

s

Dalarnas län

Frånvarande

 

Jansson, Eva-Lena

s

Örebro län

Frånvarande

 

Jeppsson, Peter

s

Blekinge län

Frånvarande

 

Johansson, Ann-Kristine

s

Värmlands län

Frånvarande

 

Jonsson, Peter

s

Västra Götalands läns norra

Frånvarande

 

Juholt, Håkan

s

Kalmar län

Frånvarande

 

Kerimo, Yilmaz

s

Stockholms län

Frånvarande

 

Larsson, Lars Mejern

s

Värmlands län

Frånvarande

 

Malmström, Louise

s

Östergötlands län

Frånvarande

 

Moberg, Carina

s

Stockholms län

Frånvarande

 

Nordén, Marie

s

Jämtlands län

Frånvarande

 

Olsson, Hans

s

Västra Götalands läns södra

Frånvarande

 

Omanovic, Jasenko

s

Västernorrlands län

Frånvarande

 

Pagrotsky, Leif

s

Göteborgs kommun

Frånvarande

 

Papadopoulos, Nikos

s

Stockholms kommun

Frånvarande

 

Pettersson, Leif

s

Norrbottens län

Frånvarande

 

Pärssinen, Raimo

s

Gävleborgs län

Frånvarande

 

Runeson, Carin

s

Dalarnas län

Frånvarande

närvarade senare

Rådström, Britta

s

Västerbottens län

Frånvarande

närvarade senare

Sahlin, Mona

s

Stockholms län

Frånvarande

 

Sydow, Björn

s

Stockholms län

Frånvarande

 

Särnblad, Anneli

s

Dalarnas län

Frånvarande

 

Waidelich, Tommy

s

Stockholms län

Frånvarande

 

Vestlund, Börje

s

Stockholms kommun

Frånvarande

 

Zakrisson, Kristina

s

Norrbottens län

Frånvarande

 

Österberg, Sven-Erik

s

Västmanlands län

Frånvarande

 

Björlund, Torbjörn

v

Östergötlands län

Frånvarande

 

Brink, Josefin

v

Stockholms län

Frånvarande

 

Dinamarca, Rossana

v

Västra Götalands läns norra

Frånvarande

 

Engström, Marie

v

Värmlands län

Frånvarande

 

Holma, Siv

v

Norrbottens län

Frånvarande

närvarade senare


RSS 2.0